Sekretesspolicy

Centauro Rent a Car S.L. (hädanefter Centauro), ett företag som erbjuder biluthyrning, med säte på Calle Berlín , nº 2, Edificio Coblanca V, 03503 Benidorm, Spanien, informerar användarna om sin policy för skydd av personuppgifter så att de kan bestämma fritt och frivilligt om de ger sitt samtycke till insamling av personuppgifter som kan förekomma via webbplatsen www.centauro.net.

Centauro informerar användarna om förekomsten av en automatiserad fil över personuppgifter som skapas av Centauro och som är Centauros ansvar. Filen är avsedd att underhålla och förvalta avtalsförhållandet mellan Centauro och användaren samt tillhandahålla information och marknadsföring relaterad till den biluthyrningsverksamhet som utvecklats av Centauro.

Centauro påpekar för webbplatsanvändarna att själva åtkomsten av webbplatsen inte innebär någon skyldighet att lämna personuppgifter för insamling, utan att insamling av dem är frivilligt och sker endast vid kontakt eller bokningar.

Genom att acceptera denna sekretesspolicy samtycker användaren uttryckligen till att användarens uppgifter kan användas för att skicka meddelanden via e-post eller på annat sätt. Uppgifterna kan också användas för att skicka kommersiella meddelanden men bara om användaren har markerat rutan för sådan användning och på så vis gett sitt samtycke.

Användaren samtycker till att de kommentarer som förs in i kundnöjdhetsundersökningar kan användas av Centauro i eventuell kommersiell verksamhet.

På samma sätt informeras användarna om att de uppgifter som samlas in via dessa punkter för insamling på webbplatsen kommer att behandlas konfidentiellt och införlivas i en automatiserad personuppgiftsfil för vilken Centauro ansvarar.

Utom när annat uttryckligen anges är fälten vid frågor om personuppgifter obligatoriska. Om användaren lämnar sådana fält tomma, eller anger falska uppgifter, kan Centauro besluta att inte tillhandahålla biluthyrning.

I enlighet med bestämmelserna i artikel 12.2 i kungligt dekret 1720/2007 behandlar Centauro uppgifterna konfidentiellt och endast för de ändamål för förvaltning och marknadsföring för kunder vad gäller sådana aktiviteter som utvecklas inom ett företag av denna art.

I enlighet med bestämmelserna i artikel 14.2 i ovannämnt kungligt dekret ges användaren 30 dagar för att manifestera sitt nekande till behandlingen av personuppgifter, och när denna tidsfrist går ut, utan att användaren har framfört något sådant nekande, anses användaren samtycka till behandlingen av personuppgifter.

Centauro kommer att avbryta och radera data om de visar sig vara felaktiga, ofullständiga eller inte längre nödvändiga eller relevanta för det ändamål för vilket de samlades in, i enlighet med bestämmelserna i den organiska dataskyddslagen 15/1999 av den 13 december och kungligt dekret 1720/2007 av den 21 december.

Användaren kan emellertid återkalla sitt samtycke och utöva sin rätt till tillgång, rättelse, annullering och opposition genom att skicka e-post tillcentauro@centauro.net.