Sekretesspolicy

Centauro Rent a Car S.L.U. är ett företag verksamt inom   biluthyrningsbranschen, med registrerad adress Avda País Valencia 9 Bloque A, Local 4, 03509 Finestrat, Alicante, Spain, och informerar i det följande dess kunder om företagets policy rörande dataskydd, så att kunderna själva   må avgöra huruvida de medger   att personuppgifter sparas till följd av bruk av företagets webbsida www.centauro.net.

Centauro Rent a Car  uppmärksammar Kunden på att besök på webbsidan inte i sig medför att personuppgifter sparas, utan att det sker när kunden utnyttjar kontaktformuläret eller gör en bokning.

Centauro Rent a Car uppmärksammar Kunden på att genom att godkänna dataskydds policyn medger Kunden att kundens uppgifter lagras i en fil, för vilken Centauro Rent a Car är ansvarig, och som kan komma att användas i följande syfte:

  1. Om du önskar hyra en bil, kommer dina angivna personuppgifter användas för att:
  1. Upprätta och upprätthålla avtal mellan Kunden och Centauro Rent a Car. I detta syfte kommer dina angivna uppgifter att förmedlas till (i) de försäkringsbolag och tredje parter som tillhandahåller den aktuella försäkringen (ii) till myndigheter som överser eventuella trafikförseelser (iii) till juridiska instanser och domstolar om så fordras enligt lag.

I det fall kunden gjort sin bokning genom tredje part, medger kunden likaledes att Kundens uppgifter vidarebefordras till det företag genom vilken bokningen gjorts så att bokningen kan hanteras avtalsenligt.

Även efter det att avtalet slutförts medger kunden att de angivna uppgifterna lagras av Centauro Rent a Car, med syfte att vid framtida hyrtillfällen tillhandahålla en bättre service, men även med syfte att mot bakgrund av tidigare hyrkontakts förlopp, bedöma om ett nytt avtal kan ingås med Centauro Rent a Car.

  1. För att skicka information eller erbjudanden som rör biluthyrning genom Centauro Rent a Car, via e-mail eller annat medium 
  1. För att förbättra vår Kundtjänst, och för att föra statistiskt över kvalitén på den erbjudna tjänsten. Uppgifterna kan inhämtas endera genom ett frågeformulär, eller genom förfrågan per telefon.

Kunden medger likaledes att kunden omdöme om tjänsten publiceras på Centauro Rent a Cars Webbsida.

  1. Om du önskar att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer dina uppgifter att hanteras enligt följande:
  1. För att skicka information eller erbjudanden som rör biluthyrning genom Centauro Rent a Car, via e-mail eller annat medium 
  1. Om du ansöker om jobb hos oss kommer dina uppgifter att hanteras enligt följande:
  1. I syfte att bedöma din ansökan för aktuell, och framtida tjänster. I samma syfte som beskrivits ovan, kan dina uppgifter även komma att förmedlas till företag som ingår i Grupo Centauro, i synnerhet följande företag:
  1. Om du kontaktar Centauro Rent a Car genom den tillhandahållna e-mail adressen kommer dina angivna uppgifter att användas för att hantera din förfrågan.

Uppgifterna som insamlats enligt de ovan beskrivna sektionerna hanteras säkert och konfidentiellt. och kommer att ingå i kundens personliga datamapp för vilken  Centauro Rent a Car är ansvarig.

Förutom i de fall där en bestämd personuppgift betecknas som frivillig, måste alla efterfrågade uppgifter anges. Om kunden underlåter att uppge en bestämd upplysning, eller anger en falsk uppgift, är det inte möjligt för Centauro Rent a Car att erbjuda kunden sina tjänster.

I enlighet med artikel. 12.2 of RD 1720/2007,kommer  Centauro Rent a Car, att hantera angivna personuppgifter konfidentiellt, och endast i syfte som överensstämmer med den typ av tjänst företaget tillhandahåller, och för att främja kunden intresse.

Centauro Rent a Car kommer att radera uppgifter som är felaktiga, eller när de inte längre är nödvändiga för syftet under vilket de insamlades, i enlighet med lagstiftning rörande Persondataskydd 15/1999 från December 13, samt 1720/2007 från December 21.

Kunden kan dra tillbaka sitt medgivande till att Centauro Rent a Car skickar information och erbjudanden, samt utnyttja sin rätt att korrigera angivna uppgifter, eller avsluta avtal genom att skicka ett meddelande till centauro@centauro.net.