Cookies-policy

CENTAURO RENT A CAR, S.L.U. (Centauro Rent a Car"), kan för egen räkning eller å tredje parts vägnar som anlitats för att tillhandahålla mättjänster, använda cookies och andra liknande datalagrings- och utvinningsmekanismer i slututrustningen (härefter, "Cookies") när Användaren navigerar på Centauro Rent a Cars webbplats, eller någon av dess tredje parts samarbetspartners webbplatser för att tillåta och underlätta att Användarens interaktion med webbplatsen. De statistiska tjänsterna – egna eller externa – som används av webbplatsen kan använda Cookies för att fastställa nyckeltal och mönster för användningen av webbplatsen.

Användandet av Cookies kan göra det möjligt för servern där webbplatsen finns att känna igen webbläsaren som Användaren använder, i syfte att göra navigeringen enklare, t.ex. genom att ge tillstånd till användare som tidigare har registrerat sig för områden, tjänster, kampanjer eller tävlingar som är berättigade endast till dem utan att behöva registrera sig vid varje besök. Cookies används även för att mäta målgrupps- och trafikparametrar, liksom för att övervaka framsteg och antal besök.

Vad är cookies?

En Cookie är en fil som laddas ner på Användarens dator eller enhet när hen går in på vissa webbplatser. Cookies låter en webbplats lagra och hämta information om en användares eller deras dators navigeringsvanor, bland annat och, beroende på informationen de innehåller och sättet du använder din dator på, kan de användas för att känna igen Användaren.

Även om cookies inte direkt lagrar personliga uppgifter är de baserade på en unik identifierare av användarens webbläsare och enhet. Likaså kan dessa unika identifierare relateras till användarens personliga uppgifter om användaren registrerar sig på webbplatsen.

Varför är cookies viktiga?

Cookies är viktiga av olika anledningar. Tekniskt sett låter de webbsidor fungera på ett smidigare sätt som anpassar sig till Användarens preferenser, t.ex. genom att lagra deras språk eller deras lands valuta. Dessutom hjälper de webbplatshanterare att förbättra tjänsterna de använder, tack vare statistisk information som Cookies samlar in. Slutligen tjänar de till att göra annonseringen vi visar mer effektiv.

Vad finns det för typer av cookies?

Enligt enheten som hanterar domänen är de:

 • Egna cookies
 • Tredje parts cookies: De som skickas till användarens slututrustning från en dator eller en domän som inte hanteras av utgivaren, utan av en annan enhet som behandlar datan som fås genom cookies.

Enligt tidsperioden som de förblir på enheten:

 • Sessioncookies (som raderas när Användaren stänger webbplatsen).
 • Bestående cookies (som lagras permanent tills Användaren raderar dem).

Enligt deras syfte, är de:

 • Teknska cookies
 • Preferens- eller anpassningscookies
 • Analys- eller mätcookies
 • Cookies för beteendeannonsering

Vilka typer av cookies använder Centauro Rent a Car och i vilket syfte?

Om du navigerar på Centauro Rent a Cars webbplats innebär det att följande typer av Cookies kan installeras, både egna och tredje parts, antingen sessionscookies eller beständiga, beroende på hur länge dessa Cookies förblir på Användarens enhet:

 1. Tekniska cookies: Det här är Cookies som låter användaren navigera till en webbsida, plattform eller applikation och att använda dess olika alternativ eller tjänster, t.ex. att övervaka trafik och datakommunikation, identifiera en session, åtkomst till besgränsade områden, komma ihåg element som utgör en ordning, utföra köpprocess för en beställning, ansöka om registrering eller deltagande i ett evenemang, använda säkerhetselement under navigering, lagra innehåll för spridning av videor eller ljud eller dela innehåll via sociala medier. Den här typen av Cookies inkluderar både sessionscookies och beständiga cookies.
 2. Analys- och mätcookies: Det här är Cookies som, när de behandlas av oss eller tredje part, gör det möjligt att kvantifiera antalet användare och därmed utföra mät- och statistikanalys av hur Användarna använder tjänsten som erbjuds. För att göra det här analyseras navigeringen på vår webbplats för att förbättra erbjudande av produkter eller tjänster som vi tillhandahåller. Den här typen av Cookies är beständiga.
 3. Cookies för beteendeannonsering: Det här är Cookies som är designade och som används för att hantera, så effektivt som möjligt, annonseringsutrymmet som, i lämpliga fall, har inkluderats på webbplatsen, applikationen eller plattformen från vilken den begärda tjänsten tillhandahålls, liksom på andra webbplatser, applikationer eller plattformer med vilka Centauro Rent a Car har avtal. Dessa Cookies lagrar information om Användarens beteende som erhållits genom att ständigt observera deras navigeringsvanor. De låter oss utveckla en specifik profil som kan användas för att visa riktade annonser. Den här typen av cookies är beständig.
 4. Preferens- eller anpassningscookies: Dessa Cookies låter Användaren ange eller anpassa vissa funktioner av webbplatsens allmänna alternativ. Till exempel, definiera språk, reginala inställningar eller navigeringstyp. Den här typen av Cookies är beständiga.

Vilka är mottagarna av den här informationen? Vilka är de?

Informaitonen som samlats in med hjälp av Cookies kan användas av Centauro Rent a Car liksom av tredje parts samarbetsföretag, såsom operatörer och agenter involverade i annonsnätverk och/eller annonsörer, för de ändamål som beskrivs i föregående avsnitt.

Några av dessa tredje parter kan finnas i tredje länder där tillämplig lagstiftning inte erbjuder en dataskyddsnivå som motsvarar den europeiska. Användaren kan dock rådfråga gällande lämpliga skydd som de erbjduer för att garantera att internationella dataöverföringar utförs med dataobjektets rättigheter och friheter i åtanke.

Användaren kan ta reda på mer information om dessa tredje parter, liksom vilken typ av Cookies de installerar, ändmålet för vilket de behandlar datan, garantierna de erbjuder för att utföra internationella överföringar, lagringsperioder och hur preferenser kan konfigureras med:

I vilket fall som helst tar inte Centauro Rent a Car på sig ansvaret för sanningen och innehållet av sekretesspolicyer som erbjdus av dessa tredje parter på deras webbplatser.

Hur kan man ställa in preferenser?

Med tanke på informationen som tillhandahålls via denna Cookies-policy ger vi Användaren information nedan om hur hen kan hantera Cookies som används på webbplatsen genom att använda sig av olika alternativ som erbjuds av de vanligaste webbläsarna (Explorer, Firefox, Chrome, Safari och Opera). "Hjälp"-funktionen på de flesta webbläsarna talar om hur du ställer in din webbläsare för att inte godkänna cookies, för att meddela dig varje gång du mottar en ny cookie och för att helt och hållet inaktivera alla cookies.

Till exempel, information om hur man hanterar cookie-preferenser i de vanligaste webbläsarna finns på följande länkar:

Om webbläsaren inte finns med på listan kan Användaren rådgöra webbläsarens specifika dokumentation.

Om du blockerar installationen av alla cookies på webbplatsen kan vissa funktioner, liksom innehåll, påverkas.

Mer information:

Användare kan kontakta Centauro Rent a Car på följande e-postadress: [email protected], för att utöva sina rättigheter till åtkomst, rättelse eller radering, begränsning av behandling, motsättning, portabilitet och invändning mot individuella automatiserade beslut.

Trots ovanstående, i den utsträckning den behandlade informationen endast är i relation till koder eller unika identifierare för enheter eller webbläsare som används av Användarna, och inte i relation till data som direkt identifierar Användarna ska föregående rättigheter inte tillämpas såvida inte Användaren tillhandahåller ytterligare information som tillåter hens identifiering.

För ytterligare information om databehandling hänvisar vi till Centauro Rent a Cars Sekretesspolicy.