Cookiesbeleid

CENTAURO RENT A CAR, S.L.U. ("Centauro Rent a Car") kan, voor eigen rekening of die van een derde partij die in dienst is genomen is om meetdiensten te verlenen, gebruikmaken van cookies en andere gelijkaardige mechanismen voor het opslaan en ophalen van gegevens in eindapparatuur (hierna, "Cookies") wanneer de Gebruiker de website van Centauro Rent a Car of van haar derde partijen bezoekt om de interactie van de Gebruiker met de website mogelijk te maken en te vergemakkelijken. De (eigen of externe) statistische diensten, die door de website worden gebruikt, kunnen cookies gebruiken om statistieken en gebruikspatronen van de site vast te stellen.

Het gebruik van Cookies maakt het voor de server waarop de website is gehost mogelijk om de webbrowser die de Gebruiker gebruikt te herkennen, met als doel het browsen te vergemakkelijken, bijvoorbeeld door gebruikers die zich eerder hebben geregistreerd toegang te verlenen tot zones, diensten, acties of wedstrijden die uitsluitend voor hen zijn gereserveerd zonder zich bij elk bezoek te hoeven registreren. Cookies worden ook gebruikt om publieks- en verkeersparameters te meten en om de voortgang en het aantal inzendingen te controleren.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een bestand dat naar de computer of het apparaat van de gebruiker wordt gedownload wanneer deze bepaalde webpagina's bezoekt. Met cookies kan een website onder meer informatie over het surfgedrag van een gebruiker of zijn computer opslaan en ophalen, en afhankelijk van de informatie die ze bevatten en de manier waarop u uw computer gebruikt, kunnen ze worden gebruikt om de gebruiker te herkennen.

Hoewel cookies niet rechtstreeks persoonlijke gegevens opslaan, zijn ze gebaseerd op een unieke identificatie van de browser en het apparaat van de gebruiker. Evenzo kunnen deze unieke identificatoren in verband worden gebracht met de persoonsgegevens van de gebruiker indien deze zich op de website registreert.

Waarom zijn cookies belangrijk?

Cookies zijn om verschillende redenen nuttig. Vanuit een technisch oogpunt maken zij het mogelijk dat webpagina's soepeler functioneren en worden aangepast aan de voorkeuren van de gebruiker, bijvoorbeeld door hun taal of de valuta van hun land te onthouden. Bovendien helpen ze websitebeheerders om de diensten die ze aanbieden te verbeteren, dankzij de statistische informatie die Cookies voor hun gebruik verzamelen. Ten slotte zijn ze bedoeld om de reclame die wij aanbieden efficiënter te maken.

Wat voor soorten cookies zijn er?

Volgens het bedrijf die het domein beheert, zijn er:

 • Eigen koekjes
 • Cookies van derden: Deze worden naar de eindapparatuur van de gebruiker gestuurd vanaf een computer of domein dat niet door de editor wordt beheerd, maar door een andere entiteit die de via cookies verkregen gegevens verwerkt.

Al naar gelang de tijd dat ze in het apparaat blijven:

 • Sessiecookies (die worden verwijderd zodra de Gebruiker de website sluit).
 • Permanente cookies (die permanent worden opgeslagen totdat de Gebruiker ze verwijdert).

Volgens hun doel zijn er:

 • Technische cookies
 • Cookies op maat
 • Analyse- of meetcookies
 • Gedragsreclamecookies

Welke soorten cookies gebruikt Centauro Rent a Car en wat zijn de doeleinden ervan?

Als u op de website van Centauro Rent a Car surft, betekent dit dat de volgende soorten cookies kunnen worden geïnstalleerd, zowel eigen cookies als die van derden, sessiecookies of permanente cookies, afhankelijk van hoe lang de cookies op het apparaat van de gebruiker blijven staan:

 1. Technische cookies: Dit zijn de cookies waarmee de gebruiker een webpagina, platform of toepassing kunnen bekijken en de verschillende opties of diensten ervan kunnen gebruiken, bijvoorbeeld om het verkeer en de datacommunicatie te controleren, de sessie te identificeren, toegang te krijgen tot afgeschermde gebieden, de elementen waaruit een bestelling bestaat te onthouden, het aankoopproces voor een bestelling uit te voeren, zich aan te melden voor registratie of deelname aan een evenement, gebruik te maken van beveiligingselementen tijdens het browsen, inhoud op te slaan voor de verspreiding van video's of geluid of inhoud te delen via sociale netwerken. Dit type cookies omvat zowel sessie- als permanente cookies.
 2. Analyse- of meetcookies: Dit zijn de Cookies die, wanneer ze door ons of door derden worden verwerkt, het mogelijk maken het aantal gebruikers te kwantificeren en zo de meting en de statistische analyse uit te voeren van hoe de Gebruikers de aangeboden dienst gebruiken. Hiertoe wordt het surfen op onze website geanalyseerd om het aanbod van producten of diensten die wij aanbieden te verbeteren. Dit soort cookies zijn permanent.
 3. Technische cookies: Dit zijn Cookies die ontworpen en gebruikt worden om, in voorkomend geval, zo efficiënt mogelijk de reclameruimtes te beheren die zijn opgenomen op de website, de applicatie of het platform van waaruit de gevraagde dienst wordt geleverd, alsook op andere websites, applicaties of platforms waarmee Centauro Rent a Car overeenkomsten heeft. Deze cookies verzamelen informatie over het gedrag van gebruikers, verkregen door voortdurende observatie van hun surfgedrag, en stellen ons in staat een specifiek profiel te ontwikkelen dat kan worden gebruikt om gerichte reclame weer te geven. Dit soort cookies zijn permanent.
 4. Cookies op maat: Met deze cookies kan de Gebruiker bepaalde functies van de algemene opties van de website specificeren of aanpassen. Bijvoorbeeld om de taal, de regionale instellingen of het browsertype te bepalen. Dit soort cookies zijn permanent.

Wie zijn de ontvangers van de informatie? Waar zijn ze?

De informatie, die met behulp van Cookies wordt verzameld, kan worden gebruikt door Centauro Rent a Car en door derden, zoals exploitanten en bemiddelaars die betrokken zijn bij reclamenetwerken en/of adverteerders, voor de in de vorige paragraaf beschreven doeleinden.

Sommige van deze derden kunnen gevestigd zijn in derde landen waar de toepasselijke wetgeving geen niveau van gegevensbescherming biedt dat gelijkwaardig is aan dat van Europa; niettemin kan de Gebruiker de passende waarborgen raadplegen die zij bieden om ervoor te zorgen dat de internationale doorgifte van gegevens plaatsvindt met inachtneming van de rechten en vrijheden van de betrokkenen.

De Gebruiker kan meer informatie vinden over deze derden, evenals de soorten Cookies die zij installeren, de doeleinden waarvoor zij de gegevens verwerken, de garanties die worden geboden voor het uitvoeren van internationale overdrachten, de opslagtermijnen en de manier waarop voorkeuren kunnen worden geconfigureerd met:

Centauro Rent a Car aanvaardt in ieder geval geen verantwoordelijkheid voor de juistheid en de inhoud van het privacybeleid dat deze derden op hun websites aanbieden.

Hoe kunnen voorkeuren worden ingesteld?

Met inachtneming van de informatie van dit Cookiebeleid, bieden wij de Gebruiker hieronder enige informatie over hoe hij de op de website gebruikte Cookies kan beheren door gebruik te maken van de verschillende opties die door de meest gangbare browsers (Explorer, Firefox, Chrome, Safari en Opera) worden aangeboden. De "Help"-functie van de meeste browsers vertelt u hoe u uw browser kunt instellen om geen cookies te accepteren, om u te waarschuwen telkens wanneer u een nieuwe cookie ontvangt, en om alle cookies volledig uit te schakelen.

Informatie over het beheer van cookievoorkeuren in de meest gangbare browsers is bijvoorbeeld te vinden via de volgende links:

Als de browser niet in de lijst voorkomt, moet de gebruiker de specifieke documentatie van zijn browser raadplegen.

Als u de installatie van alle cookies op de website blokkeert, kunnen sommige functies van de website en bepaalde inhoud worden beïnvloed.

Verdere informatie:

Gebruikers kunnen contact opnemen met Centauro Rent a Car via het volgende e-mailadres: [email protected], waar zij schriftelijk hun recht op toegang, rectificatie of verwijdering, beperking van de verwerking, verzet, overdraagbaarheid en bezwaar tegen individuele geautomatiseerde besluiten kunnen uitoefenen.

Niettegenstaande het voorgaande, voor zover de verwerkte informatie uitsluitend betrekking heeft op codes of unieke identificatiecodes voor apparaten of browsers die door de Gebruikers worden gebruikt, en geen betrekking heeft op gegevens die de Gebruikers rechtstreeks identificeren, zijn de voorgaande rechten niet van toepassing, tenzij de Gebruikers aanvullende informatie verstrekken aan de hand waarvan zij kunnen worden geïdentificeerd.

Voor aanvullende informatie over gegevensverwerking verwijzen wij naar het Privacybeleid van Centauro Rent a Car.