Kwaliteitsbeleid

1. Doel.

Het doel van dit Kwaliteitsbeleid is het referentiekader vast te leggen dat de ontwikkeling van hulpmiddelen toestaat die gericht zijn op het bereiken van de hoogste tevredenheid van klanten en medewerkers van Centauro Rent a Car, door de voortdurende verbetering van de verleende diensten en de gebruikte middelen.

Daarom heeft het management van Centauro Rent a Car zich ertoe verplicht een Managementsysteem in te voeren, te handhaven en voortdurend te verbeteren, dat gebaseerd is op de eisen van de ISO 9001-norm.

De kwaliteit van de dienstverlening is een van de principes die de fundamentele waarden van Centauro Rent a Car vormen, waarbij het belangrijkste doel is de beste klantervaring te garanderen.

2. Toepassingsgebied.

Het toepassingsgebied van het Kwaliteitsbeleid en vanwege uitbreiding van het Centauro Rent a Car Managementsysteem, geldt voor alle personeelsleden en medewerkers van de autoverhuurdiensten aan bedrijven en particulieren van auto's zonder chauffeur en bestrijkt alle geografische plaatsen waar deze diensten worden verleend.

3. Belangrijkste verbintenissen.

Met dit Kwaliteitsbeleid verbindt het management van Centauro Rent a Car zicht tot:

 • De analyse van de omgeving van de organisatie om de behoeften van de klant te begrijpen en zich daaraan aan te passen, om zo de tevredenheid van de klant te garanderen..
 • De voortdurend analyse van de behoeften wat betreft de invoering van nieuwe technologieën en werkmethoden die invloed hebben op de efficiëntie van onze processen en dus op onze verbetering.
 • De naleving van de doelstellingen en streefcijfers van het managementsysteem evalueren en analyseren en waar nodig, nieuwe doelstellingen vaststellen die bij dit beleid passen.
 • De risico's van de dienstverlening opsporen en evalueren.
 • Het systeem en het beleid periodiek evalueren om ervoor te zorgen dat ze geschikt zijn.
 • Het voldoen aan de wettelijke en regelgevende eisen die van invloed zijn op de aangeboden diensten.
 • Een werkmethodologie toe te passen die eerder op preventie dan op correctie gebaseerd is, gericht op voortdurende verbetering en evolutie in de ontwikkeling van beroep en dienstverlening.
 • Het zorgen dat het personeel voldoende opgeleid en gemotiveerd is, om de verbetering van de processen en het personeel zelf en de gestelde doelen te bereiken.
 • Een compact, professioneel team te vormen dat perfect geïntegreerd is in de filosofie van de onderneming..
 • De klachten en suggesties van onze klanten en medewerkers aan te pakken, wat zal leiden tot een verbetering waarvan het effect door de eindklant zal worden waargenomen.
 • Van het Kwaliteitsmanagementsysteem een onmisbare basis te maken voor ons gedrag.

4. Organisatiemodel van het Kwaliteitsmanagementsysteem.

Om de geplande doelstellingen te bereiken wordt aan het hele personeel een kwaliteitszorgsysteem ter beschikking gesteld, dat vervat is in een Kwaliteitshandboek, Procedures en Werkinstructies, waardoor de resultaten van het management van de organisatie worden gedocumenteerd en periodiek door het Kwaliteitscomité worden geanalyseerd, om voortdurende verbetering te garanderen.

5. Communicatie.

Het huidige Kwaliteitsbeleid wordt bekend gemaakt via de vastgestelde interne communicatiemiddelen, zodat het toegankelijk is voor al het personeel van Centauro Rent a Car. Op dezelfde manier wordt het ook permanent meegedeeld door de publicatie ervan op de website http://www.centauro.net/ in alle officiële talen van de landen waar de onder het toepassingsgebied vallende diensten worden verleend.

Diego Villalgordo General Manager Centauro Rent a Car