Kwaliteitsbeleid

Het management van CENTAURO RENT A CAR heeft de verantwoordelijkheid om kwaliteit van het hoogste niveau te bieden en heeft daarom een Kwaliteitsbeleid opgesteld met daarin doelstellingen die we met het bedrijf willen behalen.

Het beleid heeft als doel om te verzekeren dat de diensten die we verlenen voldoen aan de verwachtingen en behoeften van de klanten. Het moet deel worden van de bedrijfscultuur en alle medewerkers moeten het kennen en begrijpen. Om dit te bereiken worden de kwaliteitsdoelstellingen op een periodieke basis herzien en beoordeeld door het management. De effectiviteit wordt getoetst en waar nodig worden er maatregelen genomen om continue verbetering aan te moedigen.

Het CENTAURO Kwaliteitsbeleid is gebaseerd op de volgende idealen:

 • Opnieuw bevestigen van CENTAURO’s leiderspositie in deze marktsector.
 • De benodigde middelen hebben om de geplande doelstellingen te behalen.
 • Volledige tevredenheid van de klanten verzekeren door kennis van hun behoeften en hoge kwaliteit van de producten en diensten.
 • Voldoen aan de behoeften van de klanten, zowel wettelijk als procedureel.
 • Het creëren van een efficiënt en professioneel team dat perfect geïntegreerd is in de bedrijfsfilosofie.
 • Aandacht besteden aan klachten en suggesties van klanten en medewerkers. Dit leidt tot verbetering en het effect hiervan zal worden ervaren door de uiteindelijke klant.
 • Behalen van de vastgestelde Kwaliteitsdoelstellingen door continue verbetering van onze werkzaamheden en processen.
 • Het Kwaliteitsbeleid een fundamentele basis van onze dagelijkse bedrijfspraktijk maken.
 • Verzekeren dat onze procedures overeenkomen met de vraag en altijd duurzaam en in naleving van de milieuwetten zijn.

In het verlengde van dit beleid zijn de belangrijkste te behalen doelstellingen op korte en middellange termijn:

 • Het niveau van klanttevredenheid verhogen.
 • Het behalen en behouden van een Kwaliteitsbeleid Certificatie van een erkende geaccrediteerde organisatie. Op deze manier kan CENTAURO de kwaliteit van zijn producten en diensten aantonen aan de klanten en zo een leiderspositie bemachtigen in de zoektocht naar excellentie in onze dienst, gebaseerd op de ISO 9001-2015-norm.
 • Het samenstellen van een hooggekwalificeerd team dat zich betrokken voelt bij het Kwaliteitsbeleid van het bedrijf, zodat alle medewerkers voldoen aan de beoogde doelstellingen en daarmee de belangrijkste doelstellingen van het Kwaliteitsbeleid continu verbeteren.

Erik Devesa
CEO
Centauro Rent A CarKwaliteitsbeleid