Retningslinjer for kvalitetskontroll

CENTAURO RENT A CAR ledelse har ansvaret for å oppnå det høyeste nivå av kvalitet, og oppretter derfor retningslinjer for kvalitetskontroll som selskapet må følge og som setter mål det må nå i overensstemmelse med disse retningslinjer.

Målene i disse retningslinjene er å sikre at det ytes tjenester i overensstemmelse med kundenes krav og behov, og bør inngå som en del av selskapets kultur, og være kjent og forstått av alle ansatte. Derfor blir kvalitetsmålene planlagt, gjennomgått og vurdert av ledelsen på en periodisk basis. Effektiviteten blir målt, og eventuelle nødvendige skritt blir tatt for å fremme kontinuerlig forbedring.

CENTAUROs retningslinjer for kvalitetskontroll er basert på følgende idealer:

 • Bestyrke CENTAUROs ledende posisjon innen markedssektoren.
 • Ha de nødvendige ressurser for å oppnå de planlagte målene.
 • Oppnå kundenes fulle tilfredsstillelse gjennom kunnskap om deres behov, samt kvaliteten på produktene og tjenestene som ytes.
 • Møte kundenes behov, både juridisk og forretningsmessig.
 • Skape et effektivt og profesjonelt team som er fullt ut integrert i selskapets filosofi.
 • Følge opp våre kunders og samarbeidspartneres klager og forslag som fører til forbedring, og hvis innflytelse vil bli oppfattet av sluttkunden.
 • Møte fastsatte kvalitetsmål gjennom kontinuerlig forbedring av drift og prosesser.
 • Gjøre systemet for kvalitetskontroll til et grunnleggende fundament for vår daglige forretningspraksis.
 • Sikre at prosedyrene våre tilfredsstiller krav og alltid være i samsvar med miljølovgivning og bærekraftighet

I tråd med disse retningslinjer er de viktigste målene vi ønsker å oppnå på kort og mellomlang sikt:

 • Øke våre kunders grad av tilfredshet.
 • Tilegne og fortsette overholdelsen av et kvalitetssystem for sertifisering av en anerkjent akkreditert organisasjon. På denne måten vil CENTAURO kunne demonstrere kvaliteten på sine produkter og tjenester til kundene, og dermed oppnå en ledende posisjon i vår søken etter fremragenhet i våre tjenester, med basis i ISO 9001-2015-standarden.
 • Oppnå et høyt kvalifisert personale som føler engasjement for selskapets retningslinjer for kvalitetskontroll, slik at alle ansatte møter de forespeilte mål og dermed kontinuerlig forbedrer kvalitetssystemets hovedmål.

Erik Devesa
CEO

Centauro Rent A Car