Retningslinjer for kvalitetskontroll

1. Mål.

Formålet med denne kvalitetspolicyen er å etablere referanserammen som tillater utvikling av verktøy fokusert på å oppnå de høyeste nivåene av tilfredshet for kundene og samarbeidspartnere til Centauro-bilutleie, gjennom kontinuerlig forbedring av tjenestene som tilbys og media som brukes.

Av denne grunn har ledelsen av Centauro-bilutleie påtatt seg forpliktelsen til å implementere, vedlikeholde og kontinuerlig forbedre et styringssystem basert på kravene fastsatt av ISO 9001-standarden.

Kvaliteten på tjenesten er et av prinsippene som utgjør de grunnleggende verdiene til Centauro-bilutleie, og hovedmålet er å sikre den beste kundeopplevelsen.

2. Anvendelse.

Anvendelsesområdet for kvalitetspolicyen og i forlengelsen av styringssystemet til Centauro-bilutleie, gjelder for alle ansatte og samarbeidspartnere i organisasjonen for levering av utleietjenester til selskaper og enkeltpersoner av kjøretøyer uten sjåfør, i alle de geografiske stedene der nevnte tjenester tilbys.

3. Hovedforpliktelser.

Gjennom denne kvalitetspolicyen forplikter ledelsen til Centauro-bilutleie seg til å:

  • Analyser miljøet i organisasjonen for å kjenne kundenes behov for å tilpasse seg dem, og dermed sikre deres tilfredshet.
  • Kontinuerlig analysere behovene når det gjelder anvendelse av nye teknologier og arbeidsmetoder som har innvirkning på større effektivitet av våre prosesser, og dermed en forbedring.
  • Gjennomgå og analysere resultatene og målene for styringssystemet, der det er hensiktsmessig, etablere nye mål som er i samsvar med denne policyen.
  • Identifisere og vurdere risikoene som oppstår ved levering av tjenester.
  • Utfør periodiske gjennomganger av både systemet og policyen for å sikre korrekt tilpasning.
  • Overhold de juridiske og forskriftsmessige kravene som påvirker tjenestene som tilbys.
  • Ha en arbeidsmetodikk basert på forebygging og ikke på korrigering, rettet mot å oppnå konstant forbedring og evolusjon i faglig utvikling og tjenester.
  • Sikre at personalet har tilstrekkelig opplæring og motivasjon, for å oppnå forbedring av prosessene og av personalet selv og målene som er satt.
  • Dann et solid og profesjonelt team som er perfekt integrert i selskapets filosofi.
  • Ta opp påstandene og forslagene fra våre kunder og samarbeidspartnere, noe som vil resultere i en forbedring hvis virkning vil bli oppfattet av sluttkunden. Gjør kvalitetsstyringssystemet til en umistelig base for vår standard.

4. Organisasjonsmodell for kvalitetsstyringssystemet.

For å overholde de planlagte målene, gjøres et kvalitetsstyringssystem i en kvalitetshåndbok, prosedyre og arbeidsinstrukser tilgjengelig for personalet, der resultatene av kvalitetsstyringen vil bli dokumentert og vil bli analysert med jevne mellomrom av kvalitetsutvalget, for å sikre kontinuerlig forbedring.

5. Kommunikasjon.

Denne kvalitetspolicyen gjøres kjent gjennom de interne kommunikasjonsmidlene som er etablert på en slik måte at den er tilgjengelig for alle Centauro-bilutleies personell. På samme måte kommuniseres den gjennom sin publisering på nettstedethttp://www.centauro.net/ på alle de offisielle språkene i landene der tjenestene tilbys

Erik Devesa
CEO

Centauro Rent A Car