Personvern

Centauro Rent a Car S.L.U. , et selskap som tilbyr tjenester innen utleie av kjøretøy,  med registrert kontor i Avda País Valencia 9 Bloque A, Local 4, 03509 Finestrat, Alicante, Spania, informerer brukere om sine regler for personvern så de kan fritt og på frivillig grunnlag avgjøre om de ønsker å gi sitt samtykke til innsamling av personopplysninger som kan bli samlet inn gjennom nettsiden www.centauro.net.

Centauro Rent a Car meddeler brukere av sin nettside at tilgang til siden ikke innebærer noen forpliktelse til innsamling av deres personopplysninger, men heller at innsamlingen av slike opplysninger er valgfri og kun gjennomføres i områdene for kontakt og reservasjon.

Centauro Rent a Car meddeler brukere at ved å godkjenne de nåværende personvernregler vil deres opplysninger bli innarbeidet i deres mappe med personopplysninger som ble opprettet av og der ansvaret tilfaller Centauro Rent a Car, med følgende formål:

  1. Hvis du ønsker å leie et kjøretøy, vil dine personlige data bli prosessert for:
  1. Vedlikehold og administrasjon av det kontraktfestede forholdet mellom Brukeren og Centauro Rent a Car. Således vil dine opplysninger kommuniseres til samme formål (i) til forsikringsselskapet og tredjeparter som er involvert i å levere forsikring som tas ut (ii) til offentlig forvaltning for prosessering og administrasjon av trafikkforseelser og (iii) til sikkerhetsstyrker og domstoler når loven krever det.

I tilfelle Brukeren foretar en reservasjon av kjøretøyer fra tredjeparts selskaper, vil Brukeren likefullt gi sitt samtykke til kommunikasjon av opplysninger som ble oppgitt til utleieselskapet som han eller hun foretok reservasjonen hos for kontraktfestet administrering av reservasjonen.

I tillegg, så snart det kontraktfestede forholdet er over, gir du ditt samtykke til at opplysinger oppbevares av Centauro Rent a Car til det formål å gi deg en bedre service ved etterfølgende anmodninger og for å vurdere din kontrakt ved alvorlige eller gjentatte brudd på overholdelse av tidligere kontrakter som ble inngått med Centauro Rent a Car.

  1. Utsendelse av salgsinformasjon knyttet til virksomheten med å leie ut kjøretøyer som utføres av Centauro Rent a Car, ved hjelp av utsendelse av kunngjøring per e-post eller annet medium. 
  1. Forbedring av kundeservice og utkast til statistikk for servicenivå, enten dette utføres som vurderinger innsamlet fra spørreundersøkelser om tilfredshet, eller fra spørreundersøkelser som utføres per telefon av Centauro Rent a Car.

I tillegg gir Brukeren sitt samtykke til publisering av hans/hennes kommentarer knyttet til service på nettsiden til Centauro Rent a Car.

  1. Hvis du ønsker å abonnere på nyhetsbrevet vil dine personopplysninger bli prosessert for:
  1. Utsendelse av salgsinformasjon knyttet til virksomheten med å leie ut kjøretøyer som utføres av Centauro Rent a Car, ved hjelp av utsendelse av kunngjøring per e-post eller annet medium. 
  1. Hvis du ønsker å jobbe for oss vil dine personopplysninger bli prosessert for:
  1. Å vurdere deg i nåværende og fremtidige utvelgelsesprosesser. I tillegg vil dine opplysninger kunne bli kommunisert av de samme grunner som oppgitt over til selskaper som tilhører Grupo Centauro, i særdeleshet til følgende selskaper:
  1. Hvis du vil kontakte Centauro Rent a Car ved hjelp av den oppgitte e-postadressen da vil dine opplysninger bli prosessert til det formål å administrere din forespørsel eller anmodning.

Opplysningene som samles inn gjennom områdene nevnt over for datainnsamling ved portalen, vil oppbevares på hemmelig sted og håndteres konfidensielt, og vil innarbeides i en datastyrt mappe med personopplysninger, der den ansvarlige part er Centauro Rent a Car.

Unntatt i tilfeller der dette er uttrykkelig nevnt vil det være obligatorisk å svare på spørsmål som gjelder personopplysninger. Dersom brukeren unnlater å svare, eller oppgir uriktige opplysinger, kan det bli umulig for Centauro Rent a Car å yte tjenester knyttet til utleie av kjøretøy.

I overensstemmelse med Art. 12.2 av RD 1720/2007 vil, Centauro Rent a Car, håndtere opplysninger konfidensielt og kun til det formål å administrere og markedsføre for sine kunder innenfor det som omfatter egne aktiviteter som utføres av et sådan selskap.

I tillegg vil Centauro Rent a Car kansellere og slette opplysninger om de skulle være unøyaktige, ufullstendige, eller når de ikke lenger er nødvendige eller relevante for det formålet de ble samlet inn til, i overensstemmelse med grunnleggende lovgivning om personvern 15/1999 av 13. desember og kongelig resolusjon 1720/2007 av 21. desember.

Brukeren kan trekke tilbake sitt samtykke til utsendelse av salgskommunikasjon, samt utøve sin rett til å få tilgang, korrigere, kansellere eller motsette seg ved å sende en e-post til centauro@centauro.net.