Personvern

Centauro Rent a Car S.L. (heretter Centauro), selskap som utfører tjenester innen utleie av kjøretøyer, med besøkadresse i Calle Berlín , nº 2, Edificio Coblanca V, 03503 Benidorm, Spania, informerer brukere herved om sine retningslinjer for databeskyttelse, slik at disse kan bestemme på en fri og frivillig måte om de gir samtykke til innsamling av personlige opplysninger som måtte skje gjennom nettsiden www.centauro.net.

Centauro informerer sine brukere om tilstedeværelsen av en automatisert mappe med opplysninger av personlig art som opprettes og som er førstnevntes ansvar. Denne mappen har som formål å vedlikeholde og forvalte det kontaktfestede forholdet mellom Brukeren og Centauro, som for å få nytte av informasjon og kommersialisering vedrørende bilutleieaktiviteten utviklet av Centauro.

Centauro, informerer brukere av sitt nettsted om at tilgang til sine sider ikke medfører en obligatorisk innhenting av personlige opplysninger, men at innhentingen av disse er valgfri og kun gjelder partene i en kontrakt eller reservasjon.

Ved å godta de herværende vilkår for personvern går brukeren uttrykkelig med på at dennes opplysninger kan brukes for å sende ut kommunikasjon per epost eller ethvert annet medium. Disse opplysninger kan også brukes for å sende ut kommersiell kommunikasjon, alltid og dersom Brukeren har krysset av i feltet for slik bruk, og dermed gitt sitt samtykke.

Brukeren samtykker at kommentarer uttrykt i spørreundersøkelsen vedrørende tilfredshet kan brukes i Centauros kommersielle aktivitet.

I den forbindelse informeres brukere om at informasjon innhentet fra portalen som omtalt ovenfor vil behandles som hemmelig og konfidensiell, og vil implementeres i en automatisert mappe over personlige opplysninger hvis ansvar tilfaller Centauro.

Med unntak i tilfeller der dette er tydelig uttrykt er det obligatorisk å svare på spørsmål vedrørende personlige opplysninger. Mangel på svar fra brukeren, slik som uriktige opplysninger oppgitt av denne bruker, kan bety at det vil være umulig for Centauro å utføre sine tjenester av utleie av kjøretøy.

Med hensyn til det som stadfestes i artikkel 12.2 av den kongelig befaling 1720/2007 skal Centauro behandle opplysninger som konfidensielle, og kun med forvaltning og promosjon som formål til sine kunder innenfor rammene av de aktiviteter som er utviklet av selskapet for å gjennomføre sitt oppdrag.

I overensstemmelse med artikkel 14.2 av den ovennevnte kongelige befaling gies brukere en 30-dagers periode for å informere selskapet om at de avslår å la selskapet prosessere deres personlige opplysninger; så snart denne perioden har forløpt uten uttalelse vil selskapet forstå dette som at samtykke har blitt gitt til prosessering av personlige opplysninger.

I tillegg vil Centauro kansellere og slette opplysninger som viser seg å være unøyaktige, ufullstendige eller som har sluttet å være relevante eller brukbare til det formål de ble innsamlet, i henhold til  LORTAD (organisk lov om personvern 15/1999 av 13. desember) og den kongelige befaling 1720/2007 av 21. desember.

Likefullt kan brukere trekke tilbake sitt samtykke og utøve sin rett til å få tilgang, endre, kansellere eller komme med motsigelser ved å sende en epost tilcentauro@centauro.net.