Etikk

Strategien til Centauros er basert på etisk og ansvarlig styring av våre aktiviteter.

    Centauro har fastlagt en rekke prinsipper og verdier som betraktes som grunnleggende aspekter angående oppførsel, noe som vi forventer å motta tilbake fra enhver person eller virksomhet som er knyttet til oss.