Etik

Centauros strategi bygger på den etiska och ansvarsfulla hanteringen av vår verksamhet.

    Centauro har etablerat och fastställt en rad principer och värderingar som ska tas i beaktning som grundläggande aspekter av uppförande eller beteende, sådana som vi förväntar oss ska besvaras från varje person eller företag som är förknippad med vår verksamhet.