Kvalitetskontrollpolicy

Ledningen för CENTAURO RENT A CAR har ansvaret för att högsta kvalitet uppnås och upprättar därför en kvalitetskontrollpolicy som företaget måste följa samt sätter upp mål som måste nås i enlighet med denna policy.

Syftet med policyn är att säkerställa tillhandahållandet av tjänster i enlighet med kraven och behoven hos kunderna och bör utgöra en del av företagets kultur samt bör vara känd och förstås av alla anställda. Kvalitetsmål planeras och granskas och utvärderas därför med jämna mellanrum av ledningen. Deras effektivitet mäts och alla nödvändiga åtgärder vidtas för att främja ständiga förbättringar.

CENTAURO kvalitetskontrollpolicy grundar sig på följande ideal:

 • Bekräfta CENTAURO:s ledande ställning inom marknadssektorn.
 • Ha nödvändiga resurser för att uppnå de planerade målen.
 • Uppnå full kundnöjdhet genom kunskap om deras behov samt kvalitet på de produkter och tjänster som tillhandahålls.
 • Möta kundernas behov, både juridiska och andra.
 • Skapa ett effektivt och professionellt team, perfekt integrerat i företagets filosofi.
 • Ta hand om klagomål och förslag från våra kunder och medarbetare, som leder till förbättringar och vars effekter slutkunden kommer att märka.
 • Möta etablerade kvalitetsmål genom ständiga förbättringar av verksamhet och processer.
 • Göra kvalitetskontrollsystemet till ett grundläggande fundament i vår dagliga verksamhet.
 • Säkerställa att våra rutiner möter kraven och alltid överensstämmer med miljölagar och hållbarhet.

I linje med denna policy är de viktigaste målen att uppnå på kort och medellång sikt:

 • Öka vår kundnöjdhet.
 • Förvärva och fortsätta att hålla en kvalitetssystemcertifiering av en erkänd, ackrediterad organisation. På detta sätt kommer CENTAURO kunna påvisa kvaliteten på sina produkter och tjänster till sina kunder och därmed uppnå en ledande ställning vad gäller kvalitet i service baserat på standarden ISO 9001-2015.
 • Uppnå högt kvalificerad personal som känner sig delaktig i företagets kvalitetsstyrningpolicy så att alla medarbetare uppfyller de föreslagna målen och därmed ständigt förbättrar kvalitetssystemets huvudmål.

Erik Devesa
CEO

Centauro Rent A Car