Política de Qualitat

La Direcció de Centauro Rent a Car és la màxima responsable de la qualitat de l’empresa i, per tant, és la que estableix la Política de Qualitat que l’empresa ha de seguir i els objectius que s’han d’assolir d’acord amb aquesta política.

Aquesta política té com a finalitat assegurar el subministrament de servei d’acord amb els requisits i necessitats dels seus clients, ha de formar part de la cultura de l’empresa i per això ha de ser coneguda i entesa per tot el personal. Amb aquest fi planifica els seus objectius de qualitat que són revisats i avaluats periòdicament per la direcció, mesurant la seva eficàcia i adoptant les mesures necessàries per promoure una millora contínua.

La Política de Qualitat de Centauro Rent a Car es fonamenta en les següents idees:

 • Reafirmar la posició de lideratge de Centauro Rent a Car en el sector.
 • Disposar dels recursos necessaris per aconseguir els objectius planificats.
 • Aconseguir la plena satisfacció dels clients, mitjançant el coneixement de les seves necessitats, la qualitat dels productes i del servei ofert.
 • Complir els requisits del Client tant legals com reglamentaris.
 • Formar un equip humà compacte, professional i perfectament integrat en la filosofia de l’empresa.
 • Atendre les reclamacions i suggeriments dels nostres clients i col·laboradors, la qual cosa redundarà en una millora l’impacte de la qual serà percebuda pel client final.
 • Assolir els objectius de qualitat establerts mitjançant la millora continuada de les nostres actuacions i processos.
 • Fer del sistema de sualitat una base irrenunciable del nostre comportament.
 • Tenir cura que la nostra gestió compleixi amb els requisits, i sigui sempre conforme amb el respecte del medi ambient i l’estalvi de recursos

En consonància amb aquesta política, els objectius més significatius a assolir a curt i mig termini són:

 • Augmentar el grau de satisfacció dels clients.
 • Obtenir i mantenir la Certificació del Sistema de Qualitat per part d’un organisme acreditat i de reconegut prestigi. D’aquesta manera, Centauro Rent a Car podrà demostrar als seus clients la qualitat dels productes i del servei, i així aconseguir una posició de lideratge buscant l’excel·lència en el nostre servei basant-nos en els requisits de la norma ISO 9001-2015.
 • Aconseguir una plantilla altament qualificada que se senti implicada amb la política de qualitat de l’empresa, perquè entre tots s’assoleixin els objectius proposats i així millorar de forma continuada, pilar principal del sistema de qualitat.

Erik Devesa 
CEO
Centauro Rent A Car