Condicions Comercials i Generals de Lloguer de Vehicles

La informació a continuació únicament es refereix a les oficines pròpies i per reserves realitzades directament amb Centauro Rent a Car (en el cas de reserves realitzades a través de tercers, aquestes condicions tindran caràcter supletori). El contracte de lloguer es formalitzarà en espanyol, català, valencià, èuscar o gallec (Espanya), italià (Itàlia), portuguès (Portugal) o grec (Grècia).