Δεοντολογία

Η στρατηγική της Centauro βασίζεται στην ηθική και υπεύθυνη διαχείριση των δραστηριοτήτων μας

    Η Centauro έχει ορίσει μια σειρά αρχών και αξιών που πρέπει να θεωρούνται ως βασικοί παράγοντες της δεοντολογίας και μεταχείρισης που προσφέρουμε και που, με τη σειρά μας, ελπίζουμε να λάβουμε από όλα τα άτομα και τις επιχειρήσεις που συνεργάζονται μαζί μας.