Ethiek

De strategie van Centauro is gebaseerd op een ethisch en verantwoord beheer van onze activiteiten.

    Centauro heeft een reeks beginselen en waarden vastgesteld die moeten worden beschouwd als basisaspecten van gedrag of handelen, die wij terug verwachten van iedere persoon of onderneming die met ons verbonden is.