Privacybeleid

Centauro Rent a Car S.L.U., een bedrijf dat autoverhuurdiensten verleent,  met een hoofdkantoor op het adres Avda País Valencia 9 Bloque A, Local 4, 03509 Finestrat, Alicante, Spanje, informeert haar gebruikers over het beleid inzake gegevensbescherming, zodat gebruikers  op vrijwillige basis kunnen beslissen of ze toestemming geven  voor de verzameling van persoonlijke gegevens die kunnen worden vergaard via de webpagina www.centauro.net.

Centauro Rent a Car  meldt gebruikers van haar webpagina dat toegang tot de pagina niet meteen inhoudt dat persoonlijke gegevens worden verzameld, maar dat de verzameling van deze gegevens optioneel is en alleen wordt uitgevoerd op de contact- en reserveringspagina’s.

Centauro Rent a Car meldt gebruikers dat ze, door het huidige Privacybeleid te accepteren, toestemming geven voor het opslaan van hun persoonlijke gegevens in een databestand gecreëerd door en onder de verantwoordelijkheid van Centauro Rent a Car, met de volgende doeleinden:

  1. Als u een voertuig wilt huren, worden uw persoonlijke gegevens verwerkt voor:
  1. Het onderhoud en beheer van de contractuele relatie van de Gebruiker met Centauro Rent a Car. Uw gegevens worden om dezelfde redenen verstrekt (i) aan de verzekeringsmaatschappijen en derden die betrokken zijn bij het leveren van de gekozen verzekering (ii) aan het openbare bestuur voor het verwerken en beheren van verkeersovertredingen en (iii) aan veiligheidsdiensten en rechtbanken wanneer de wet dit eist.

Wanneer de Gebruiker een reservering maakt bij een ander bedrijf, geeft de Gebruiker ook toestemming voor het verstrekken van de verschafte gegevens aan het leasebedrijf waar hij de reservering heeft gemaakt voor het contractuele beheer van de reservering.

Daarnaast geeft u Centauro Rent a Car ook toestemming voor het bewaren van gegevens na afloop van de contractuele relatie, zodat we u beter van dienst kunnen zijn bij toekomstige verzoeken en zodat we uw contract kunnen evalueren in het geval van ernstige of herhaalde tekortkomingen in de naleving van voorgaande met Centauro Rent a Car afgesloten contracten.

  1. Het versturen van verkoopinformatie gerelateerd aan autoverhuur uitgevoerd door Centauro Rent a Car, door middel van het versturen van meldingen via e-mail of enig ander medium. 
  1. Het verbeteren van onze Klantenservice en het opstellen van statistieken met betrekking tot het serviceniveau, bijvoorbeeld door middel van tevredenheidsonderzoeken of enquêtes die Centauro Rent a Car via de telefoon afneemt.

Daarnaast geeft de Gebruiker toestemming voor het publiceren van de door hem geplaatste opmerkingen met betrekking tot de service op de webpagina van Centauro Rent a Car.

  1. Als u zich wilt aanmelden voor de Nieuwsbrief worden uw persoonlijke gegevens verwerkt voor:
  1. Het versturen van verkoopinformatie gerelateerd aan autoverhuur uitgevoerd door Centauro Rent a Car, door middel van het versturen van meldingen via e-mail of enig ander medium. 
  1. Als u bij ons wilt komen werken, worden uw persoonlijke gegevens verwerkt, zodat:
  1. We toegang hebben tot uw gegevens tijdens huidige en toekomstige selectieprocessen. Daarnaast kunnen uw gegevens om eerdergenoemde redenen worden verstrekt aan bedrijven die tot de Grupo Centauro behoren, met name de volgende bedrijven:
  1. Wanneer u contact opneemt met het opgegeven e-mailadres van Centauro Rent a Car, worden uw gegevens verzameld voor het verwerken van uw vraag of verzoek.

De via eerdergenoemde pagina’s verzamelde gegevens zullen geheim worden gehouden en vertrouwelijk worden behandeld. Ze worden opgenomen in een digitaal gegevensbestand voor persoonlijke gegevens waarvoor de verantwoordelijkheid bij  Centauro Rent a Car ligt.

Het beantwoorden van vragen betreffende persoonlijke gegevens is verplicht, tenzij dit expliciet anders is aangegeven. Wanneer de gebruiker de vragen niet beantwoordt of wanneer de verstrekte gegevens niet kloppen, kan het voorkomen dat Centauro Rent a Car haar autoverhuurdiensten niet kan verlenen.

In overeenstemming met Art. 12.2 of RD 1720/2007, Centauro Rent a Car  zal de gegevens vertrouwelijk behandelen en slechts gebruiken voor beheer en promotie van activiteiten die gewoonlijk vallen binnen het toepassingsgebied van bedrijven van deze aard.

Daarnaast zal Centauro Rent a Car  alle gegevens die incorrect, incompleet of niet langer benodigd of relevant zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, verwijderen. Dit is in overeenstemming met de Organic Law on Data Protection 15/1999 van 13 december en Royal Decree 1720/2007 van 21 december.

De gebruiker mag zijn toestemming voor het verzenden van verkoopinformatie intrekken en heeft het recht op toegang, rectificatie, opzegging en verzet door middel van een e-mail naar centauro@centauro.net.