Πιστοποίηση AENOR για την Centauro Rent a Car

Η Centauro Rent a Car αποκτά την πιστοποίηση Aenor ως αναγνώριση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας που διαθέτει

Η Centauro Rent a Car, μια πολυεθνική εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων στην Ισπανία, την Ιταλία, την Ελλάδα και την Πορτογαλία, αποκτά την πιστοποίηση ποιότητας AENOR ως αναγνώριση της αριστείας της στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.

Η Centauro Rent a Car έχει λάβει την πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001:2015, η οποία καταδεικνύει τη δέσμευση της Centauro να πετυχαίνει και να διατηρεί υψηλά επίπεδα ικανοποίησης στην εμπειρία των πελατών της κατά την ενοικίαση αυτοκινήτου σε όλους τους προορισμούς της.

Πιστοποιητικό Aenor

Το πιστοποιητικό AENOR αποτελεί απόδειξη ότι το σύστημα διαχείρισης της εταιρείας συμμορφώνεται με το πρότυπο, εγγυώμενο μια τυποποιημένη πολιτική εξυπηρέτησης πελατών και καλές πρακτικές στις διεθνείς δραστηριότητες των υποκαταστημάτων μας στην Ισπανία, την Ιταλία και την Πορτογαλία, καθώς και στα κεντρικά γραφεία μας στο Φινεστράτ.

Προκειμένου να λάβουμε αυτήν την πιστοποίηση, η AENOR πραγματοποίησε μια εξαντλητική ανάλυση που κάλυπτε πτυχές όπως η φροντίδα των πελατών από την ομάδα μας, η εγγύηση ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και το πρωτόκολλο εσωτερικής διαδικασίας, που είναι προσανατολισμένο στην παροχή των υψηλότερων προδιαγραφών για όλες τις διαδικασίες που πραγματοποιούνται από την εταιρεία μας.

Ο ιδιωτικός φορέας AENOR (Ισπανικός Οργανισμός Τυποποίησης και Πιστοποίησης) συμβάλλει αμερόληπτα και αφιλοκερδώς, στην ανταγωνιστικότητα και τη διαφάνεια των εταιρειών, τις καλές πρακτικές τους, καθώς και στην ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών τους.

Η Centauro Rent a Car, μία από τις ηγετικές εταιρείες στον κλάδο της ενοικίασης αυτοκινήτων, έχει γραφεία στην Ισπανία, την Ιταλία, την Ελλάδα και την Πορτογαλία. Μεταξύ αυτών, τα γραφεία στην Ισπανία, την Ιταλία και την Πορτογαλία διαθέτουν ήδη πιστοποιητικό ISO από τα έτη 2004, 2018 και 2019, αντίστοιχα. Η δέσμευση της Centauro Rent a Car στη συνεχή βελτίωση και την ικανοποίηση πελατών μάς οδηγεί να διατηρούμε προδιαγραφές υψηλής ποιότητας στα γραφεία αυτών των χωρών, καθώς και να συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για να αποκτήσουμε το πιστοποιητικό ISO 9001 στα γραφεία στην Ελλάδα που άνοιξαν πρόσφατα, μέσα στο 2019.