Juridiske betingelser

Juridisk informasjon

I henhold til bestemmelsene i spansk lov 34/2002 av 11. juli om informasjonsamfunntjenester og elektronisk handel, og andre gjeldende regler, gjør vi kjent til brukere av portalen www.centauro.net følgende opplysninger som omhandler generell informasjon:

 1. Denne portalen ble skapt og vedlikeholdes på oppdrag fra CENTAURO RENT A CAR, S.L.U., heretter Centauro.
 2. Centauro er et selskap med egen juridisk personlighet og med besøkadresse: Avda. País Valencià  9 Bloque A, Local 4, 03509 Finestrat, Alicante, Spain
 3. Centauro har C.I.F.-nummer
  B03965506
 4. Centauro er registert i følgende offentlig register:
  Handelsregisteret i Alicante, Bind 1.745, Folio 215, Ark A-29.219, Innføring 1ª
 5. Brukere kan henvende seg direkte og effektivt til firmaet per skriftlig kommunikasjon sendt til besøkadressen oppgitt i punkt 2 av de som omhandler generelle opplysninger, ved å benytte en hvilken som helst av følgende kommunikasjonsformer:
  Epost: [email protected] Telefon: +34 966 360 360

Bruksvilkår

Bruk og tilgang til dette nettstedet innebærer kjennskap og fullstendig innbefatning med de herværende generelle vilkår, og de som ved et senere tidspunkt kan opprettes av CENTAURO RENT A CAR, S.L.U. (heretter Centauro). Dermed vil ansvaret ligge hos enhver besøkende eller bruker å lese oppmerksomt de gjeldende brukervilkårene ved enhver anledning de måtte besøke dette nettsted.

Tilgang til dette nettsted er for alle og gratis, med unntak av kostnader som måtte oppstå i forbindelse med nettverket til telekommunikasjon som administreres av leverandøren av nett-tilgang leid av brukere. I slike tilfeller vil tilstedeværelsen av nett-tjenester hvis bruk er forbeholdt vilkår om at et beløp betales ved anledning og nødvendigvis opplyses om til brukeren.

Tilgang til dette nettsted forutsetter ikke opprettelsen av et kontraktfestet forhold mellom brukeren og Centauro, ei heller vil bruk utgjøre en kilde til profesjonell evaluering.

Brukere av dette nettsted forutsetter en forpliktelse om korrekt og adekvat bruk av de tjenester og innhold som her finnes, og i overensstemmelse med herværende bruksvilkår og med gjeldende lovmessige bestemmelser.

Unntatt der forutgående og uttrykt autorisasjon er gitt fra Centauro kan brukere kun benytte seg av innhold og tjenester til egen og personlig bruk, og må dermed avstå fra å utføre enhver handling som, direkte eller indirekte, innebærer kommersiell utnyttelse av disse.

I alle tilfelle skal brukere benytte seg av innholdet og tjenestene som tilbys av Centauro i overensstemmelse med gjeldende lovgivning, og de påtar seg ansvar for oppførsel og aktiviteter som, i ethvert tilfelle, kan vise seg å være ulovlige eller krenkende for tredjeparter, eller som kan være skadelige for eller som forhindrer bruk av dette nettsted for Centauro eller andre brukere.

Rettigheter for industriell og intellektuell eiendom

De særegne tegn (grafikk og benevnelser) som finnes her på nettstedet er den eksklusive eiendommen til de respektive legitime innehavere. Dermed vil tredjeparters bruk for økonomisk handel som mangler den nødvendige autorisasjon være forbudt.

Innholdet, teksten, fotografier, design, bilder, lyder, videoer, animasjoner, lydopptak, dataprogrammer, kildekoder, og generelt enhver intellektuell kreasjon som finnes her ved nettstedet, slik som selve nettstedet i sin kontekst som et multimedia-åndsverk, er beskyttet av rettighetene til opphavspersonen av gjeldende lovgivning som dekker intellektuell eiendom.

Det er forbudt å reprodusere, lagre (med unntak av lagring som er nødvendig for å laste ned dette nettsted til nettleseren, eller midlertidig lagring), endre, distribuere, kommunisere eller fremvise til offentligheten, og generelt enhver form for utnyttelse, gjennom ethvert medium eller fremgangsmåte, innhold underlagt Centauros eksklusive rettigheter, unntatt i tilfeller der en uttrykt autorisasjon er innhentet på forhånd.

Lenker

Brukeren kan finne diverse lenker til eksterne sider som Centauro ikke har kontroll over og således ikke påtar seg ansvaret for. Formålet med disse er kun å gjøre det lettere å få tilgang til andre informasjonskilder som er relatert til tjenestene som tilbys, eller er av generell karakter. Inkluderingen av disse her på nettstedet er motivert av hensynet til rettigheter av intellektuell og industriell eiendom, som i sine tilfeller, vil tilfalle forfatterne og de rettmessige innehavere.

Centauro er ikke ansvarlige for innhold som måtte oppsøkes gjennom de nevnte lenker, ei heller for endringer som gjøres av disse, ei heller for bruk av disse som måtte gjennomføres, ei heller for den tekniske tilgjengeligheten av disse. Likefullt lover Centauro å gjøre det som er mulig for å unngå tilstedeværelsen av lenker av ulovlig art eller som oppfordrer til ulovlige handlinger. I tilfelle en skulle ha kjennskap til opplysninger av ulovlig art som finnes ved disse lenker, anbefales det at vi informeres om dette umiddelbart gjennom kommunikasjon per post eller epost, som oppgitt i innledningen av disse juridiske betingelser, og Centauro forplikter seg til å handle med den påkrevde aktsomhet for å slette eller deaktivere omtalte lenker.

Brukere av Internett som vil implementere lenker fra sine egne nettsider til Centauro må, i tillegg til å innhente den uttrykte autorisasjon til dette formål, oppfylle betingelsene som beskrevet i det følgende; manglende kjennskap til disse medføres ikke unntagelse fra ansvar som pålegges av gjeldende lovgivning.

Lenken fører kun til hovedsiden av det aktuelle nettsted. Uten unntak kan vedkommende som implementerer omtalte lenker ikke lagre innholdet på noe vis i dette nettsted, delvis eller sin helhet, uten den uttrykte autorisasjon fra Centauro. Enhver praksis vil være strengt forbudt som:

 1. Skaper eller leder til feil, forvirring eller bedrag av brukere når det gjelder den egentlige opprinnelsen til tjenester og innhold.
 2. Legger til grunn ulovlige sammenligninger eller imitasjoner.
 3. Tjener til å utnytte ryktet til merkenavnet og prestisjen til Centauro, dennes samarbeidspartnere, administratorer og personale.
 4. Legger til grunn enhver annen form som forbys av gjeldende lovgivning.

Fraskrivelse av ansvar

Centauro forplikter seg til å benytte virkemidler for å unngå manipulasjon av sitt nettsted, i form av at eksterne tredjeparter hos nevnte selskap ikke kan inkludere i det herværende innhold informasjon som er ulovlig, usann eller unøyaktig, slik som sletting av nevnte innhold og/eller endring eller forhindring av tilgangen til data som måtte ha blitt manipulert. Det stadfestes herved at Centauro ikke tar på seg ansvar for enhver skade som måtte oppstå som følge av innhold eller informasjon som måtte implementeres på ulovlig og/eller bedragersk vis ved sitt nettsted.

Centauro benytter seg av de nødvendige sikkerhetsvirkemidler for å oppdage tilstedeværelsen av datavirus. Likevel, på grunn av at sikkerhetsvirkemidlene for informasjonssystemer på Internett ikke er fullstendig pålitelige, kan Centauro ikke garantere fraværet av virus og andre elementer som kan være skadelige for informasjonssystemet til brukeren.

Centauro vil ikke være ansvarlig i tilfeller der tjenester avbrytes, ei heller ved forsinkelser, feil, nedsatt funksjonalitet av disse, og generelt andre ubeleiligheter som måtte oppstå som følge av grunner bortenfor selskapets kontroll, og/eller som skyldes egensindige og selvforskyldte handlinger fra brukerens side, og/eller som følge av force majeure. Begrepet force majeure forståes her som enhver hendelse som finner sted som er bortenfor Centauros kontroll, og inkluderer, men er ikke begrenset til: mangler ved tredjeparter, operatører, tjenesteselskaper, handlinger fra regjeringens side, manglende tilgang til tredjeparters nettverk, handlinger eller unnlatelser fra offentlige myndigheter, og annet forårsaket av naturlige fenomener, strømbrudd etc, angrep fra hackere eller tredjeparter spesialisert innen sikkerhet eller informasjonssystemet i sin helhet, så lenge Centauro har benyttet alle sikkerhetsvirkemidler i samsvar med den tekniske tilstanden.

Centauro påtar seg ikke ansvar for direkte eller indirekte skader, påfølgende skader og/eller som oppstår som følge av fordelerer som opphører, og forbeholder seg retten, uten å måtte stille med noen form for erstatning til brukeren for slike begreper, å innstille tjenester og innhold ved dette nettstedet midlertidig for å utføre vedlikehold, forbedringer eller reparasjoner av dette.

Til tross for det ovennevnte stadfestes det at den herværende klausul vedrørende fraskrivelse av ansvar ikke har som hensikt å begrense ansvaret til Centauro på en måte som motsier gjeldende normer, ei heller fraskrive seg ansvar i tilfeller der nevnte normer skulle tilsi at en slik ansvarsfraskrivelse ikke kan finne sted.

Gjeldende lovgivning

De herværende brukervilkår finnes nedskrevet i spanske juridiske bestemmelser.

Gjennomsnittlig Betalingsperiode hos Leverandør

I 2023 hadde CENTAURO RENT A CAR, S. L. U. en gjennomsnittlig betalingsperiode for leverandører på 23 dager, noe som er under det lovlige maksimumet på 60 dager, dette fastsatt av spansk lov (Ley 15/2010 de 5 de julio, som endret av 'Disposición final segunda de la Ley 31/2014' og 'Disposición Adicional Tercera de la Ley 18/2022'). Denne loven tar sikte på å motkjempe forsinket betaling innen kommersielle transaksjoner.

Under samme periode betalte CENTAURO 183.269 tusen euro innen 23-dagersperioden, og utgjorde 92% av de totale utbetalingene til leverandører. I tillegg ble 31.970 fakturaer gjort opp i løpet av denne perioden, noe som representerer 95% av alle leverandørfakturaer.