Priser och försäkring

Försäkring

 • Vilken försäkring inkluderas i hyrbilens pris?

  Våra priser inkluderar en obligatorisk försäkring för kollision och stöld med självrisk. Om du vill avstå från att betala självrisk och deposition kan du välja vår Smart-försäkring.

 • Måste jag betala en deposition när jag hämtar bilen? Även om jag betalar med kreditkort?

  Ja, du måste lämna en deposition för att täcka alla eventualiteter. Beloppet kan variera och beror på vald bilgrupp. Summan kommer att returneras när fordonet lämnas tillbaka efter kontroll av att det inte finns några skador.

  Beroende på vald betalningsmetod kan olika villkor gälla för depositionen.

  Vid betalning med kreditkort eller betalkort : Beroende på vald bilgrupp, måste du lämna en deposition på mellan 900 EUR och 2100 EUR med ditt kreditkort för att garantera tillgång till försäkring för alla upptänkliga skador. För att undvika deposition kan du välja vår SMART-försäkring. Den avgiften kommer att betalas tillbaka vid slutet av hyrtiden om det inte finns några nya skador på din bil. I händelse av olycka eller skada på fordonet, kommer du att åläggas att betala högst beloppet för självrisken. I Portugal kommer en avgift på 100 € att tas ut från kredit- eller betalkortet för att täcka eventuella tullavgifter i Via Verde. Betalkort måste vara utställda i betalarens namn. Vi accepterar inte förbetalda kort, American Express, Maestro, Diners Club.

  Vi accepterar kontanter för betalning av bilhyran tillsammans med ett kreditkort (INTE BETALKORT) där depositionen dras som en garanti, förutom i Italien och Grekland där kontanter inte accepteras.

  För Portugal: Du måste tillhandahålla bevis på returresebiljet eller betala en deposition på ditt kreditkort för självriskbeloppet som gäller för ditt fordon oavsett vilket paket du valt för din hyrbil.

 • Vad är inkluderat i den extra SMART-försäkringen?

  För en minimal kostnad kan du resa med vår Smart-försäkring med total sinnesfrid och med viss garanti för inga extra kostnader tillkommer i händelse av olycka eller skador på bilen. 

  Den obligatoriska försäkringen och SMART-FÖRSÄKRINGEN  gäller så länge följande villkor uppfylls:

  • I händelse av kollision eller skada på fordonet, måste kunden inom 48 timmar efter olyckan lämna en olycksrapport (finns i bilen) till Centauro Rent a Car, med all information om tredje part inblandad i olyckan såväl som eventuella vittnen. Rapporten måste undertecknas av båda förarna inblandade i olyckan och åtföljas av en polisrapport om tillämpligt.
  • Kollision, stöld, brand ska inte ha skett under obehörig användning.
 • Täcker min försäkring från ett annat företag min Centauro-bil?

  Om du har köpt en årlig försäkring eller extra försäkring/täckning med ditt kreditkort eller genom resebyrå/förmedlare där du gjort din bokning bör du räkna med att en sådan försäkring/täckning INTE tillhandahålls direkt av Centauro.

  Därför är du skyldig att betala depositionen och eventuell självrisk i händelse av skada på fordonet och göra anspråk på återbetalning av detta belopp från det företag du har köpt din försäkring/täckning.

 • Vad inkluderas inte i någon försäkring?

  •    Förlust av barnstolar.
  •    Förlust, skada på eller stöld av nycklar, antenner, domkraft, säkerhetstrianglar och västar, vindrutetorkare, tanklock, bagageskydd eller någon annan fast eller mobil del av fordonet.
  •    Skador på motorn genom oaktsamhet.
  •    Stöld av fordonet med nycklarna kvar i tändningen.
  •   Böter för trafikbrott eller överträdelser av lagen under hyresperioden är en ansvarsskyldighet som tillkommer fordonets förare. I händelse av att du får böter, kommer varje belopp på 40 euro att debiteras som straffavgift för avtalsbrott i Spanien, Portugal och Grekland.
  •    Tankning med fel typ av bensin.
  •    Förlust, skada på eller stöld av personliga tillhörigheter.

 • Kan jag resa med min hyrbil till ett annat land?

  Om du ska resa till ett annat land med din hyrbil behöver du lägga till en särskild försäkring över gränserna. Du kan lägga till den försäkringen under bokningsprocessen.

  Om din bokning inkluderar hämtning på något av våra konto i Spanien (fastlandet) kommer du kunna resa till Spanien, Frankrike, Andorra eller Portugal.

  Om din bokning inkluderar hämtning på något av våra kontor i Portugal (fastlandet) kommer du kunna resa till Spanien eller Portugal.

  Vid upphämtning av hyrbil i Italien kommer vår försäkring över gränserna låta dig resa till Frankrike, Monaco, Schweiz, Österrike och San Marino. Fordon kan inte tas från Italiens fastland till någon ö.        

  För Grekland är det inte tillåtet att köra utanför landet.

  *Det är inte tillåtet för skåpbilar av grupperna L1, L2, L3, M1 att resa utanför Spanien.               

  Obs: Fordon som hämtas på någon annan plats kan inte tas med färja till/mellan/från någon ö eller något land.

Priser

 • Vad ingår i hyrpriset?

  Våra priser inkluderar:

  • Fria kilometer *(Förutom för skåpbilar och för bokningar mellan 30 och 60 dagar inklusive)
  • Tillämpliga lokala skatter (moms)
  • Obligatorisk försäkring med självrisk*
  • Ersättningsbil i händelse av olycka.
  • Ingen avgift för avbokningar.
  • Flygplatsservice.
  • Möjlighet att betala vid ankomst.
  • Kontaktservice vid nödsituationer.

  *Om du vill undvika självrisk och deposition, lägg till vår SMART-försäkring till din bokning

 • Kan jag boka via telefon och ändå få webbpris?

  På vår webbplats hittar du de bästa erbjudandena för din hyra av bil. Du kan också göra din bokning via telefon.

 • Måste jag lämna deposition?

  Om du beslutar dig för att välja vårt SMART-försäkring behöver du inte lämna någon deposition. Depositionen bero på i vilken fordonsgrupp du har valt att hyra. Räkna med att vi måste se till att vi kan täcka alla eventualiteter. Depositionen kommer att avblockeras i slutet av hyrtiden om inga skador har registrerats på bilen.

  Om du väljer SMART-försäkringen kommer det inte att vara nödvändigt att lämna deposition därför att såväl fordon som förare och passagerare kommer att täckas enligt hur det fastställs i våra allmänna hyresvillkor.  I Portugal kommer en avgift på 100 € att tas ut från kredit- eller betalkortet för att täcka eventuella tullavgifter i Via Verde. Kredit- / betalkort måste vara nominativa. Vi accepterar inte förbetalda kort, American Express, Maestro, Diners Club.

  För Portugal: Du måste tillhandahålla bevis på returresebiljet eller betala en deposition på ditt kreditkort för självriskbeloppet som gäller för ditt fordon oavsett vilket paket du valt för din hyrbil.