Priser och försäkring

PRISER

Vad inkluderas i hyrbilens pris?

FÖRSÄKRING

Vilken försäkring inkluderas i hyrbilens pris? Måste jag lämna en deposition när jag hämtar bilen? Även om jag betalar med kreditkort? Vad är inkluderat i den extra SMART-försäkringen? Täcker min försäkring hos ett annat företag min Centauro hyrbil? Vad inkluderas inte i någon försäkring? Kan jag resa med min bil till ett annat land?

 

 

 

 

 

 

 

 

PRISER

 

Vad ingår i hyrpriset?

Våra priser inkluderar:

  • Obegränsad körsträcka. Det finns ingen körsträckgräns
  • Tillämpliga lokala skatter (moms)
  • Obligatorisk försäkring med självrisk*
  • Ersättningsbil i händelse av olycka.
  • Ingen avgift för avbokningar.
  • Flygplatsservice.
  • Möjlighet att betala vid ankomst.
  • Kontaktservice vid nödsituationer.

*Om du vill undvika självrisk och deposition, lägg till vår SMART-försäkring till din bokning

Tillbaka

 

 


Kan jag boka via telefon och ändå få webbpris?

På vår webbplats hittar du de bästa erbjudandena för din hyra av bil. Du kan också göra din bokning via telefon.

Tillbaka

 


Måste jag lämna deposition?

Om du beslutar dig för att välja vårt SMART-försäkring behöver du inte lämna någon deposition. Depositionen bero på i vilken fordonsgrupp du har valt att hyra. Räkna med att vi måste se till att vi kan täcka alla eventualiteter. Depositionen kommer att avblockeras i slutet av hyrtiden om inga skador har registrerats på bilen.

Om du väljer SMART-försäkringen kommer det inte att vara nödvändigt att lämna deposition därför att såväl fordon som förare och passagerare kommer att täckas enligt hur det fastställs i våra allmänna hyresvillkor.  I Portugal kommer en avgift på 100 € att tas ut från kredit- eller betalkortet för att täcka eventuella tullavgifter i Via Verde. Kredit- / betalkort måste vara nominativa. Vi accepterar inte förbetalda kort, American Express, Maestro, Diners Club.

Tillbaka

 

 FÖRSÄKRING

 

Vilken försäkring inkluderas i hyrbilens pris?

Våra priser inkluderar en obligatorisk försäkring för kollision och stöld med självrisk. Om du vill avstå från att betala självrisk och deposition kan du välja vår Smart-försäkring

Tillbaka

 

 


Måste jag betala en deposition när jag hämtar bilen? Även om jag betalar med kreditkort?

Ja, du måste lämna en deposition för att täcka alla eventualiteter. Beloppet kan variera och beror på vald bilgrupp. Summan kommer att returneras när fordonet lämnas tillbaka efter kontroll av att det inte finns några skador.

Beroende på vald betalningsmetod kan olika villkor gälla för depositionen.

Vid betalning med kreditkort eller betalkort : Beroende på vald bilgrupp, måste du lämna en deposition på mellan 750 EUR och 1500 EUR med ditt kreditkort för att garantera tillgång till försäkring för alla upptänkliga skador. För att undvika deposition kan du välja vår SMART-försäkring. Den avgiften kommer att betalas tillbaka vid slutet av hyrtiden om det inte finns några nya skador på din bil. I händelse av olycka eller skada på fordonet, kommer du att åläggas att betala högst beloppet för självrisken. I Portugal kommer en avgift på 100 € att tas ut från kredit- eller betalkortet för att täcka eventuella tullavgifter i Via Verde. Betalkort måste vara utställda i betalarens namn. Vi accepterar inte förbetalda kort, American Express, Maestro, Diners Club.

Vi accepterar kontanter för betalning av bilhyran tillsammans med ett kreditkort (INTE BETALKORT) där depositionen dras som en garanti, förutom i Italien och Grekland där kontanter inte accepteras.

 

Tillbaka

 

 


Vad är inkluderat i den extra SMART-försäkringen?

För en minimal kostnad kan du resa med vår Smart-försäkring med total sinnesfrid och med viss garanti för inga extra kostnader tillkommer i händelse av olycka eller skador på bilen. 

Den obligatoriska försäkringen och SMART-FÖRSÄKRINGEN  gäller så länge följande villkor uppfylls:

  • I händelse av kollision eller skada på fordonet, måste kunden inom 48 timmar efter olyckan lämna en olycksrapport (finns i bilen) till Centauro Rent a Car, med all information om tredje part inblandad i olyckan såväl som eventuella vittnen. Rapporten måste undertecknas av båda förarna inblandade i olyckan och åtföljas av en polisrapport om tillämpligt.
  • Kollision, stöld, brand ska inte ha skett under obehörig användning.

Tillbaka

 

 


 

Täcker min försäkring från ett annat företag min Centauro-bil? 

Om du har köpt en årlig försäkring eller extra försäkring/täckning med ditt kreditkort eller genom resebyrå/förmedlare där du gjort din bokning bör du räkna med att en sådan försäkring/täckning INTE tillhandahålls direkt av Centauro.

Därför är du skyldig att betala depositionen och eventuell självrisk i händelse av skada på fordonet och göra anspråk på återbetalning av detta belopp från det företag du har köpt din försäkring/täckning.

Tillbaka

 

 


Vad inkluderas inte i någon försäkring? 


•    Förlust av barnstolar.
•    Förlust, skada på eller stöld av nycklar, antenner, domkraft, säkerhetstrianglar och västar, vindrutetorkare, tanklock, bagageskydd eller någon annan fast eller mobil del av fordonet.
•    Skador på motorn genom oaktsamhet.
•    Stöld av fordonet med nycklarna kvar i tändningen.
•   Böter på grund av brott mot trafikregler och -förordningar under hyresperioden är förarens ansvar. I händelse av att du åläggs böter tillkommer en administrativ avgift på 40 EUR i Spanien, Portugal, i Grekland och 50 EUR i Italien. 
•    Tankning med fel typ av bensin.
•    Förlust, skada på eller stöld av personliga tillhörigheter. 

Tillbaka

 

 


Kan jag resa med min hyrbil till ett annat land?

Om du ska resa till ett annat land med din hyrbil behöver du lägga till en särskild försäkring över gränserna. Du kan lägga till den försäkringen under bokningsprocessen. För alla kontor belägna i Spanien och Portugal gäller att du kan resa över gränsen till Spanien, Portugal, Frankrike och Andorra.                              

Vid upphämtning av hyrbil i Italien kommer vår försäkring över gränserna låta dig resa till Frankrike, Monaco, Schweiz, Österrike och San Marino. Fordon kan inte tas från Italiens fastland till någon ö.        

För Grekland är det inte tillåtet att köra utanför landet.               

Obs: Fordon som hämtas på någon annan plats kan inte tas med färja till/mellan/från någon ö eller något land.

Tillbaka