Hyrbil Sträckningen genom slottet och den romerska teatern i Sagunto

Besök fästningen och den romerska teatern i Sagunto

Staden Sagunta är mer än 2000 år gammal, vilket gör den till en av de orter som har rikast historiskt arv i Spanien. Orten utgör ett förstklassigt monumentalt område med arkitektoniska uttryck från alla tidsåldrar och konstnärliga stilar. Framför allt bör den romerska teatern och fästningen nämnas. 

Fästningen i Sagunto

Fästningen i Sagunto

Fästningen i Sagunto är ett försvarssystem som är mer än en kilometer långt, som byggts ovanpå den kulle som dominerar staden Sagunto.
Dess murar är tysta vittnen till de slag som utkämpats mellan Hannibal och den lokala befolkningen. Man kan också observera spår av senare bosättare: iberer, romer, goter, araber...
Fästningen är uppdelad i sju torg eller självständiga områden:

  • La plaza de Almenara.
  • La plaza de Armas.
  • La plaza de la Conejera.
  • La plaza de la Ciudadela.
  • La plaza Dos de Mayo.
  • La plaza de San Fernando.
  • La plaza de Estudiantes.

På grund av dess historiska betydelse, utnämndes fästningen 1931 till nationalminnesmärke. Här kan man se en av de viktigaste skriftsamlingarna på den iberiska halvön.

Den romerska teatern

Den romerska teatern i Sagunto

Det rör sig om en byggnad med stora dimensioner som byggts under det första århundradet e.Kr. under kejsar Tiberios mandat. Det som gör teatern speciell är att den grävts ut ur kullen på vilken fästningen är byggd.
Teatern har en klassisk uppbyggnad och man bör speciellt nämna tunnel- och gångsystemet som fungerade för de anställda och för att utrymma publiken.
Teatern utnämndes till nationalminnesmärke år 1896 och genomgick en omdebatterad renovering under 1900-talet som har resulterat i att man numera kan uppföra teaterstycken i den.

Se fästningen och den romerska teatern i Sagunto i en större karta