Ρήτρα πληροφόρησης για υποψηφίους προσφορών απασχόλησης

Centauro Rent a Car Spain (CENTAURO RENT A CAR, S.L.U.)

 • Ρήτρα πληροφόρησης για την προστασία δεδομένων για υποψήφιους CENTAURO RENT A CAR, S.L.U.

  Σύμφωνα με τους κανονισμούς για την προστασία δεδομένων, λάβετε υπόψη σας ότι η CENTAURO RENT A CAR GREECE SINGLE MEMBER SA. (εφεξής καλούμενη «Centauro»),με έδρα στην 396, Mesogeion Avenue, 15341 Agia Paraskevi, Attica, θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα που παρείχατε, καθώς και τα δεδομένα που μπορεί να παρέχετε στη διάρκεια μιας προσωπικής συνέντευξης για να διαχειριστεί την πιθανή συμμετοχή σας στις διαδικασίες προσλήψεων και για να σας κρατά ενήμερους για μελλοντικές διαδικασίες προσλήψεων για τις οποίες πληροίτε τα προσόντα. Επίσης, ενημερώνεστε δια του παρόντος ότι η Centauro διατηρεί το δικαίωμα να μην επεξεργάζεται ελλιπείς αιτήσεις.

  Τα δεδομένα που παρέχετε είναι απαραίτητα για τη διαχείριση και επεξεργασία της στελέχωσης προσωπικού της Centauro. Αδυναμία να τα παρέχετε θα είχε ως αποτέλεσμα την αδυναμία μας να διαχειριστούμε τέτοιες διαδικασίες προσλήψεων. Η επεξεργασία δεδομένων, επομένως, βασίζεται στη συγκατάθεση που έχετε δώσει μέσω μιας σαφούς καταφατικής ενέργειας όταν παρείχατε τα δεδομένα σας. Εάν δεν έχετε δώσει τη ρητή σας συγκατάθεση, η επεξεργασία δεδομένων θα βασιζόταν στην προσυμβατική σχέση μεταξύ εσάς του ιδίου και της Centaurus, καθώς και στο έννομο συμφέρον της Centauro να εκτελεί τις απαιτούμενες διαδικασίες για να διενεργεί πρόσληψη προσωπικού, με τον ίδιο τρόπο που κατανοούμε ότι εσείς, υποβάλλοντας το βιογραφικό σας, αναμένετε εύλογα να γίνει επεξεργασία των δεδομένων σας για αυτούς τους σκοπούς. Επομένως, κατανοούμε ότι η εν λόγω επεξεργασία είναι προς όφελός σας και σέβεται τα δικαιώματά σας.

  Εγγυάστε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται στην Centauro.  Η Centauro μπορεί κατά περιόδους να σας ζητήσει να επανεξετάσετε και να ενημερώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα. Τα δεδομένα σας θα αποθηκευτούν για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες προσλήψεων στις οποίες συμμετέχετε ή μπορεί να συμμετάσχετε, και θα διαγραφούν όταν διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει καμία θέση εργασίας που να ταιριάζει στο προφίλ σας.

  Τα δεδομένα σας δεν θα αποκαλυφθούν σε τρίτους, με εξαίρεση τις αρχές στις οποίες η Centauro απαιτείται να υποβάλλει πληροφορίες και σε εταιρείες του ομίλου στον οποίο ανήκει η Centauro, εντός του κλάδου της ενοικίασης οχημάτων, για τους σκοπούς της συγκέντρωσης διοικητικών διαδικασιών και διαδικασιών μηχανογράφησης.  

  Παρά τα ανωτέρω, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Centauro για να ασκήσετε τα δικαιώματα της πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού, εναντίωσης και το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων και να πάψετε να είστε υποκείμενο σε αυτοματοποιημένες αποφάσεις στέλνοντας ένα αίτημα στην CENTAURO RENT A CAR GREECE SINGLE MEMBER SA. 396, Mesogeion Avenue, 15341 Agia Paraskevi, Attica, ή στην ακόλουθη διεύθυνση email: [email protected].

  Τέλος, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Ισπανική Hellenic Data Protection Authority, με έδρα στην οδό Kifissias 1-3, 115 23 Athens, Greece, για να αιτηθείτε την προστασία των δικαιωμάτων σας. Μπορείτε επίσης να ανακαλέσετε τις συναινέσεις που δόθηκαν ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας με την Centauro στην ταχυδρομική διεύθυνση ή το email που αναφέρεται ανωτέρω.

  Για πρόσθετες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση https://www.centauro.net

Centauro Rent a Car Italy (CENTAURO RENT A CAR ITALY, S.r.L)

 • Πληροφορίες για την προστασία των δεδομένων των υποψηφίων CENTAURO RENT A CAR ITALY, S.r.L

  Σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων, σας ενημερώνουμε ότι η CENTAURO RENT A CAR ITALY, S.r.L. (εφεξής καλούμενη «Centauro»), με έδρα στην Trento (TN), Via Benedetto Giovanelli 37, ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα που έχετε παράσχει ή μπορεί να παράσχετε κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης, προκειμένου να επεξεργαστεί την πιθανή συμμετοχή σας στις διαδικασίες επιλογής προσωπικού, καθώς και για να σας ενημερώνει σχετικά με πιθανές διαδικασίες επιλογής στις οποίες μπορεί να συμμετάσχετε στο μέλλον. Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι η Centauro διατηρεί το δικαίωμα να μην επεξεργαστεί ελλιπείς αιτήσεις.

  Η παροχή των προσωπικών σας δεδομένων για τη διαχείριση από την Centauro διαδικασιών επιλογής προσωπικού είναι υποχρεωτική. Αδυναμία να τα παρέχετε θα καθιστούσε αδύνατη τη διαχείριση αυτών των διαδικασιών επιλογής. 

  Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τον σκοπό που περιγράφεται ανωτέρω βασίζεται στην ανάγκη να ικανοποιηθεί το αίτημα που κάνατε υποβάλλοντας την αίτησή σας. 

  Εγγυάστε την ειλικρίνεια των προσωπικών δεδομένων που παρασχέθηκαν στην Centauro. Επίσης, η Centauro μπορεί κατά περιόδους να ζητήσει μια επανεξέταση ή/και ενημέρωση των προσωπικών δεδομένων που παρέχετε. 

  Τα δεδομένα σας θα υποβληθούν σε επεξεργασία για τον απαιτούμενο χρόνο για να διαχειριστούμε τις διαδικασίες επιλογής στις οποίες συμμετέχετε ή θα μπορούσατε να συμμετάσχετε, και, εάν δεν δημιουργηθεί σχέση απασχόλησης, θα φυλαχθούν για διάστημα τουλάχιστον 24 μηνών από τη συλλογή.

  Τα δεδομένα σας δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους, με εξαίρεση τις αρχές στις οποίες η Centauro υποχρεούνται να διαβιβάσει τις πληροφορίες, καθώς και σε άλλες εταιρείες που ανήκουν στον Όμιλο εταιρειών της Centauro, για τον σκοπό της συγκέντρωσης των διοικητικών διαδικασιών και των διαδικασιών μηχανογράφησης.  

  Ανά πάσα στιγμή, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Centauro και να ασκήσετε τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης,ακύρωσης, περιορισμού, εναντίωσης, καθώς και το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας και το δικαίωμα να μην υποβληθείτε σε αυτοματοποιημένες αποφάσεις, στέλνοντας ένα αίτημα στην CENTAURO RENT A CAR ITALY, S.r.L, με έδρα στην Trento (TN), Via Benedetto Giovanelli 37 ή στην ακόλουθη διεύθυνση email: [email protected]

  Τέλος, εάν το κρίνετε απαραίτητο, μπορείτε να μεταβείτε στην Ισπανική Garante per la protezione dei dati personali στην οδό Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, για να διεκδικήσετε τα δικαιώματά σας. Παρομοίως, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας με την Centauro στην ταχυδρομική διεύθυνση ή το email που προαναφέρθηκαν.

  Εάν θα θέλατε περισσότερες πληροφορίες, σας καλούμε να επισκεφτείτε τη διεύθυνση https://www.centauro.net

Centauro Rent a Car Portugal (CENTAURO RENT A CAR, L.D.A.)

 • Ρήτρα πληροφόρησης για την προστασία προσωπικών δεδομένων για τους υποψηφίους CENTAURO RENT A CAR, L.D.A.

  Σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται στη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ενημερώνεστε δια του παρόντος ότι η Centauro Rent a Car, Lda. (εφεξής «Centauro»), με έδρα στην Av. Eng. Duarte Pacheco, 19, 3D, 1070-100 Λισαβόνα, Πορτογαλία, θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα τα οποία έλαβε, επιπλέον των δεδομένων τα οποία θα λάβει, όπως ισχύει, σε περίπτωση πιθανής προσωπικής συνέντευξης, προκειμένου να παραχθεί η πιθανή σας συμμετοχή σε διαδικασίες προσλήψεων και για να ενημερωθείτε για πιθανές διαδικασίες προσλήψεων που μπορεί να ταιριάζουν στο προφίλ σας μελλοντικά. Παρομοίως, ενημερώνεστε δια του παρόντος ότι η Centauro διατηρεί το δικαίωμα να μην επεξεργάζεται ελλιπείς αιτήσεις.

  Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε είναι απαραίτητα για να διαχειριζόμαστε και να χειριζόμαστε τις διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού της Centauro. Η μη παροχή των δεδομένων θα καθιστούσε αδύνατη τη διενέργεια των προαναφερθέντων διαδικασιών προσλήψεων.  Επομένως, η επεξεργασία βασίζεται στην προϋπάρχουσα συμβατική σχέση μεταξύ εσάς του ιδίου και της Centauro. Παρομοίως, γίνεται κατανοητό ότι με την αποστολή του βιογραφικού σας στην Centauro, αναμένετε εύλογα την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τους προαναφερθέντες σκοπούς κι, επομένως, θεωρείται ότι είναι σύμφωνο με τα συμφέροντα και σέβεται τα δικαιώματά σας.

  Πρέπει να εγγυηθείτε την αλήθεια των προσωπικών δεδομένων που παρέχετε στην Centauro. Επιπλέον, η Centauro μπορεί κατά περιόδους να ζητήσει να αναθεωρήσετε και να ενημερώσετε τα προσωπικά δεδομένα που έχετε παράσχει. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρηθούν για το χρονικό διάστημα που απαιτείται αυστηρά για τον χειρισμό των διαδικασιών προσλήψεων στις οποίες συμμετέχετε ή μπορεί να συμμετάσχετε, εντός μιας περιόδου που δεν υπερβαίνει ποτέ τους 12 μήνες και θα διαγραφούν όταν κρίνεται από την Centauro ότι δεν υπάρχει διαδικασία προσλήψεων που να ταιριάζει στο προφίλ σας. Εντούτοις, αποθηκεύονται για κάποιο διάστημα (επί του παρόντος πέντε χρόνια) το οποίο καθορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία ανά πάσα στιγμή, λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της συλλογής και τις νομικές υποχρεώσεις τις οποίες αποδίδει η Centauro.

  Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα μεταφερθούν σε τρίτους, εκτός από τις αρχές στις οποίες η Centauro υποχρεούνται να στέλνει πληροφορίες, επιπλέον των εταιρειών του Ομίλου του οποίου η Centauro αποτελεί μέρος και οι οποίες δραστηριοποιούνται στον κλάδο της ενοικίασης αυτοκινήτων και τη μεταφορά επιβατών, προκειμένου να συγκεντρωθούν οι διοικητικές διαδικασίες και οι διαδικασίες μηχανογράφησης.  

  Παρά τα ανωτέρω, εάν επιθυμείτε, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Centauro και να ασκήσετε τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής («δικαίωμα να ξεχαστώ»), περιορισμού, εναντίωσης, καθώς και το δικαίωμα να παρέχετε τα δεδομένα σας και να μην υποβληθείτε σε αυτοματοποιημένες αποφάσεις, στέλνοντας μια γραπτή αίτηση στην Centauro Rent a Car, Lda., με διεύθυνση στην Av. Eng. Duarte Pacheco, 19, 3D, 1070-100 Λισαβόνα, Πορτογαλία ή στο ακόλουθο email: [email protected].

  Τέλος, εάν το κρίνεται απαραίτητο, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εθνική Επιτροπή για την Προστασία των Δεδομένων, με διεύθυνση στην Av. D. Carlos I, 134 - 1.º 1200-651 Λισαβόνα, Πορτογαλία, προκειμένου να διασφαλίσετε τα δικαιώματά σας. Πέρα από αυτό, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεση που δώσατε οποτεδήποτε θέλετε επικοινωνώντας με την Centauro στην ταχυδρομική διεύθυνση και στο email που προαναφέρθηκαν.

  Εάν επιθυμείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση https://www.centauro.net

Centauro Rent a Car Greece (CENTAURO RENT A CAR GREECE SINGLE MEMBER S.A.)

 • Ρήτρα πληροφόρησης για την προστασία δεδομένων για υποψήφιους CENTAURO RENT A CAR GREECE SINGLE MEMBER SA.

  Σύμφωνα με τους κανονισμούς για την προστασία δεδομένων, λάβετε υπόψη σας ότι η CENTAURO RENT A CAR GREECE SINGLE MEMBER SA. (εφεξής καλούμενη «Centauro»),με έδρα στην 396, Mesogeion Avenue, 15341 Agia Paraskevi, Attica, θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα που παρείχατε, καθώς και τα δεδομένα που μπορεί να παρέχετε στη διάρκεια μιας προσωπικής συνέντευξης για να διαχειριστεί την πιθανή συμμετοχή σας στις διαδικασίες προσλήψεων και για να σας κρατά ενήμερους για μελλοντικές διαδικασίες προσλήψεων για τις οποίες πληροίτε τα προσόντα. Επίσης, ενημερώνεστε δια του παρόντος ότι η Centauro διατηρεί το δικαίωμα να μην επεξεργάζεται ελλιπείς αιτήσεις.

  Τα δεδομένα που παρέχετε είναι απαραίτητα για τη διαχείριση και επεξεργασία της στελέχωσης προσωπικού της Centauro. Αδυναμία να τα παρέχετε θα είχε ως αποτέλεσμα την αδυναμία μας να διαχειριστούμε τέτοιες διαδικασίες προσλήψεων. Η επεξεργασία δεδομένων, επομένως, βασίζεται στη συγκατάθεση που έχετε δώσει μέσω μιας σαφούς καταφατικής ενέργειας όταν παρείχατε τα δεδομένα σας. Εάν δεν έχετε δώσει τη ρητή σας συγκατάθεση, η επεξεργασία δεδομένων θα βασιζόταν στην προσυμβατική σχέση μεταξύ εσάς του ιδίου και της Centaurus, καθώς και στο έννομο συμφέρον της Centauro να εκτελεί τις απαιτούμενες διαδικασίες για να διενεργεί πρόσληψη προσωπικού, με τον ίδιο τρόπο που κατανοούμε ότι εσείς, υποβάλλοντας το βιογραφικό σας, αναμένετε εύλογα να γίνει επεξεργασία των δεδομένων σας για αυτούς τους σκοπούς. Επομένως, κατανοούμε ότι η εν λόγω επεξεργασία είναι προς όφελός σας και σέβεται τα δικαιώματά σας.

  Εγγυάστε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται στην Centauro.  Η Centauro μπορεί κατά περιόδους να σας ζητήσει να επανεξετάσετε και να ενημερώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα. Τα δεδομένα σας θα αποθηκευτούν για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες προσλήψεων στις οποίες συμμετέχετε ή μπορεί να συμμετάσχετε, και θα διαγραφούν όταν διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει καμία θέση εργασίας που να ταιριάζει στο προφίλ σας.

  Τα δεδομένα σας δεν θα αποκαλυφθούν σε τρίτους, με εξαίρεση τις αρχές στις οποίες η Centauro απαιτείται να υποβάλλει πληροφορίες και σε εταιρείες του ομίλου στον οποίο ανήκει η Centauro, εντός του κλάδου της ενοικίασης οχημάτων, για τους σκοπούς της συγκέντρωσης διοικητικών διαδικασιών και διαδικασιών μηχανογράφησης.  

  Παρά τα ανωτέρω, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Centauro για να ασκήσετε τα δικαιώματα της πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού, εναντίωσης και το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων και να πάψετε να είστε υποκείμενο σε αυτοματοποιημένες αποφάσεις στέλνοντας ένα αίτημα στην CENTAURO RENT A CAR GREECE SINGLE MEMBER SA. 396, Mesogeion Avenue, 15341 Agia Paraskevi, Attica, ή στην ακόλουθη διεύθυνση email: [email protected].

  Τέλος, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Ισπανική Hellenic Data Protection Authority, με έδρα στην οδό Kifissias 1-3, 115 23 Athens, Greece, για να αιτηθείτε την προστασία των δικαιωμάτων σας. Μπορείτε επίσης να ανακαλέσετε τις συναινέσεις που δόθηκαν ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας με την Centauro στην ταχυδρομική διεύθυνση ή το email που αναφέρεται ανωτέρω.

  Για πρόσθετες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση https://www.centauro.net