Övriga frågor och villkor

Om du redan har hyrbilen, och har en fråga under din hyresperiod, och du har kontrollerat de tidigare avsnitten och inte kan hitta svaret på din fråga, så kan detta avsnitt vara dig till hjälp.