Har du fått böter eller något straffmeddelande?

I händelse av böter under ditt hyreskontrakt är du ansvarig för att betala motsvarande böter samt en administrationsavgift på 40 € Centauro.

Du kommer att få ett e-postmeddelande från oss där du informeras om böterna.

I e-postmeddelandet finns all information som erhålls från den utfärdande myndigheten. Den faktiska boten kommer att skickas till din hemadress direkt av dem.

Du kanske inte får böterna förrän det gått ganska lång tid, i synnerhet när det gäller böter som ålagts utomlands.


Hittade du den här svaret var?