Vilken försäkring ingår i hyrpriset?

Våra priser inkluderar en obligatorisk försäkring för kollision och stöld med självrisk. En deposition på 1050€ - 3000€ tas ut som en garanti för självrisken.

I händelse av en olycka eller skador på fordonet, kommer du att debiteras upp till självriskbeloppet.
Om du vill avstå från att betala självrisk och deposition kan du välja vår Smart försäkring