Vad omfattas inte av någon försäkring?

 • Skador på en tredje part eller på hyresfordonet på grund av oaktsamhet eller olämplig körning.
 • Förlust av barnstolar.
 • Förlust eller skada på antenner, domkraft, säkerhetstrianglar och västar, vindrutetorkare, tanklock, bagageskydd
 • eller någon annan fast eller mobil del av fordonet.
 • Skador på motorn genom oaktsamhet.
 • Stöld av fordonet med nycklarna kvar i tändningen.
 • Skador på fordonet eller på personer vid körning under
 • påverkan av alkohol eller droger.
 • Böter på grund av brott mot trafikregler och -förordningar under hyresperioden, vilket är
 • fordonets förares ansvar. I händelse av att böter tas emot kommer en administrationsavgift på 40 €
 • att uppstå.
 • Tankning med fel typ av bensin.
 • Förlust av eller skada på nycklar. 

Hittade du den här svaret var?