Vad omfattas av den utökade SMART försäkringen?

För en minimal kostnad för vår Smart försäkring kan du resa med total sinnesfrid och med viss garanti för inga extra kostnader i händelse av olycka eller skador på bilen. Om du väljer SMART försäkring blir du inte debiterad för självrisk eller deposition.


Om du väljer att inte ta den utökade SMART försäkringen så kommer vi att reservera ett belopp på 1050€ - 3000€ på ditt kreditkort som en garanti för att täcka självrisk och eventuella skador som görs på fordonet. Vid betalning med betalkort måste du antingen betala depositionen på 1050€ - 3000€ eller välja SMART försäkring. Depositionen kommer då att återbetalas till dig i slutet av din hyra, såvida ingen ny skada tillfogats bilen.

Den OBLIGATORISKA FÖRSÄKRINGEN OCH SMART FÖRSÄKRING gäller så länge följande villkor uppfylls: