Vilka är kraven på föraren avseende ålder och körkort?

Alla förare ska ha haft ett i EU giltigt körkort under minst ett år. Minimiåldern för föraren är 21 år, med körkort i minst 1 år. Om du är 75 eller äldre måste du välja ett extra tillägg. Det är ett obligatoriskt tillägg oavsett vilken typ av försäkring som tecknas. Endast följande körkort anses giltiga i Spanien:

  • De utfärdade i enlighet med gällande spansk lagstiftning
  • De utfärdade av medlemsstaterna i Europeiska unionen i enlighet med gemenskapslagstiftningen
  • De utfärdade av andra länder eller av internationell karaktär som effektivt erkänns som  giltiga körkort för att köra i Spanien.

Hittade du den här svaret var?