Vilka är kraven på föraren avseende ålder och körkort?

Minimiåldern för förare är 21 år. Kunder som är 75 år eller äldre måste ta vår fulla försäkring (SMART).

Tillägg unga förare: Mellan 21 och 24 år.

Alla förare måste ha varit i besittning av ett fullständigt EU-giltigt körkort i minst ett år.

Endast följande anses vara giltiga körkort i Spanien:

  • De utfärdade i enlighet med gällande spansk lagstiftning
  • De utfärdade av medlemsstaterna i Europeiska unionen i enlighet med gemenskapslagstiftningen
  • De utfärdade av andra länder eller av internationell karaktär som effektivt erkänns som  giltiga körkort för att köra i Spanien.

Hittade du den här svaret var?