Jeg har reservert

 

Her vi du finne svar på de vanligste spørsmålene så snart billeie-reservasjonen er gjennomført, men ennå ikke hentet ut.


I den første seksjonen kan du finne informasjon om vår ‘Kansellerings-policy’, og i den andre seksjonen besvares spørsmål knyttet til mulige ‘Endringer på din reservasjon’. I den tredje seksjonen forklares detaljer forut for uthenting av leiebil, vår ‘Produkter og tjenester’. I den siste seksjonen, ‘Andre spørsmål og betingelser’ bistår vi med andre temaer som ikke er dekket av forutgående seksjoner.