Hva er kravene for bilføreren i forhold til alder og førerkort?

Minimumalderen er 21 år. Kunder som er 75 år eller over må kjøpe full forsikring (SMART).

Supplement til unge bilførere: Mellom 21 og 24 år.

Alle bilførere ha må vært i besittelse av et fullt ut EU-godkjent førerkort i minst ett år.

Kun følgende anses som fullt ut gyldige førerkort i Spania:

  • De som er utstedt i henhold til spansk lovgivning
  • De som er utstedt i en av medlemslandene i den europeiske union i henhold til samveldets lovverk
  • De som er utstedt av andre land eller som er av internasjonal art som vil gjenkjennes som gyldige førerkort i Spania.

Fant du dette svaret nyttig?