Hva er kravene for bilføreren i forhold til alder og førerkort?

Alle bilførere må være i besittelse av et førerkort som er gyldig i EU, og som er minst ett år gammelt. Minimumsalderen for bilføreren er 21 år, og førerkortet må være minst 1 år. Du må velge en tilleggsavgift dersom du har fylt 75 år. Denne tilleggsavgiften er obligatorisk uavhengig av hvilken type forsikringsavtale du har inngått. Det er kun følgende førerkort som vil anses som gyldige i Spania:

  • De som er utstedt i henhold til spansk lovgivning
  • De som er utstedt i en av medlemslandene i den europeiske union i henhold til samveldets lovverk
  • De som er utstedt av andre land eller som er av internasjonal art som vil gjenkjennes som gyldige førerkort i Spania.

Fant du dette svaret nyttig?