Bilen min starter ikke. Hva gjør jeg?

I tilfelle kjøretøyet er manuelt , sjekk at alle dører er låst og press inn kløtsj-pedalen helt mens du vrir om eller trykker start-knappen.

I tilfelle kjøretøyet er automatisk, sett kløtsj’en i «N»-posisjon, tråkk inn bremsene og vri om eller trykk start-knappen samtidig.

Kontakt 24-timers veihjelp eller det nærmeste Centauro-kontoret dersom kjøretøyet ikke starter etter de følgende stegene.


Fant du dette svaret nyttig?