Hi ha limitació de quilometratge?

Per als lloguers en els quals el lliurament del vehicle es produeixi a l’oficina de Madrid o Barcelona, el client haurà d’abonar 0’15.- € per cada quilòmetre que excedeixi dels següents límits fixats en funció del nombre de dies de lloguer: 400 quilòmetres per dia per a lloguers d’1 a 3 dies; 300 quilòmetres per dia per a lloguers de 4 a 6 dies; 150 quilòmetres per dia per a lloguers de 7 a 20 dies; i 100 quilòmetres per dia per als lloguers de 21 dies en endavant.


T'ha resultat útil la resposta?